Funkcjonariusz administracji unijnej – kariera w instytucjach Unii Europejskiej to studia podyplomowe organizowane w ramach Akademii Administracji Publicznej na Uczelni Łazarskiego. Program studiów został skonstruowany tak, aby kompleksowo przygotować słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie EPSO.

Co ważne, studia podyplomowe mogą rozpocząć wszyscy zainteresowani pracą w strukturach UE oraz prawem unijnym. Ukończony kierunek studiów nie decyduje o przyjęciu kandydata, natomiast wymagana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie w piśmie.

Zajęcia odbywają się w trakcie dwóch semestrów, a dominującymi formami są warsztaty i ćwiczenia, głównie prowadzone w języku angielskim. Często wykorzystywanymi formami są prace w grupie, prezentacje ustne i rozmowy ustrukturyzowane.

Adresaci studiów:
Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać absolwent dowolnego kierunku studiów, który jest zainteresowany rozpoczęciem kariery w strukturach UE. Program studiów został stworzony z myślą o osobach, które chcą wziąć udział w konkursie EPSO i rozpocząć pracę w instytucjach Unii Europejskiej. Studia podyplomowe przydadzą się również urzędnikom rządowym i samorządowym, którzy na co dzień pracują z prawem unijnym oraz specjalistom w zakresie dotacji europejskich.

Program studiów:
Program studiów podyplomowych obejmuje:
- European Union Law - reality and practice;
- European Union Policy - reality and practice;
- Logika praktyczna - rozumowanie werbalne, numeryczne, abstrakcyjne;
- Situational judgement - praktyka i ćwiczenia;
- Assement Centre - praktyka i ćwiczenia;
- Logika praktyczna - rozumowanie werbalne, numeryczne, abstrakcyjne;
- Zarządzanie kompetencjami;
- Kultury i organizacje;
- Budowanie odporności na presję i stres;
- Trening przywództwa.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Administracja