Rzecznik prasowy w świecie nowoczesnych narzędzi PR i marketingu to studia podyplomowe organizowane przez Uczelnie Łazarskiego w ramach­ Akademii Administracji Publicznej.

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby słuchaczami mogły zostać zarówno osoby, które pracują jako specjaliści ds. komunikacji czy rzecznicy prasowi, ale i osoby dopiero planujące rozpocząć pracę na stanowiskach odpowiadających PR.

Studia profesjonalnie przygotowują do pracy w biurach prasowych, a także na stanowiskach rzecznika prasowego, specjalisty ds. PR. Absolwenci nabędą praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem informacją, wykorzystania nowoczesnych i tradycyjnych mediów.

Studia kształcą specjalistów, którzy dodatkowo dowiedzą się w jaki sposób organizować eventy, przygotowywać skuteczne kampanie społeczne i edukacyjne, a także zarządzać informacją w social mediach.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów prawniczych, administracyjnych, a także kierunków obejmujących nauki społeczne. Słuchaczami studiów zostają również rzecznicy prasowi, pracownicy biur prasowych oraz osoby planujące rozpocząć pracę na podobnych stanowiskach.

Program studiów:
Program studiów podyplomowych składa się z następujących modułów:
- moduł prawny,
- moduł komunikacja,
- moduł warsztat rzecznika prasowego,
- moduł media relations,
- moduł wystąpienia publiczne,
- public relations,
- moduł kampanii społecznych.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Komunikacja, media