Coaching w ochronie zdrowia to studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego. Ich głównym celem jest zdobycie przez słuchaczy gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw psychologii zdrowia oraz używania narzędzi coachingowych w relacjach z pacjentem.

Słuchacze zdobędą ponadto wiedzę z zakresu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy w służbie zdrowia, poznają szeroki wachlarz technik relaksacyjnych oraz zdobędą umiejętności praktycznej, które pozwolą im następnie na profesjonalne wspieranie pacjentów i ich rodzin.

Podstawowe zalety studiów „Coaching w ochronie zdrowia”:
- poznanie metodologii coachingu, opartego na standardach i etyce ICF
- poznanie metod coachingowych w pracy z pacjentem oraz jego najbliższym otoczeniem
- poznanie zagadnień związanych z psychologią zdrowia
- zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie z pacjentem i jego rodziną, osób pracujących w prywatnej i państwowej służbie zdrowia, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, położnych i innych przedstawicieli personelu medycznego, pragnących nabyć i poszerzyć swoje umiejętności pracy z pacjentem, lepszego komunikowania się i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Program studiów:
Bloki programowe realizowane w trakcie studiów:
- Psychologia zdrowia;
- Teoria przywiązania - czynniki wspierające pracę z pacjentem;
- Coachingowy model pracy z pacjentem;
- Kompetencje coachingowe - komunikacja z pacjentem i rodziną. Radzenie sobie z wymagającymi sytuacjami i reakcjami;
- Emocje w pracy w służbie zdrowia;
- Narzędzia coachingowe w pracy z pacjentem - w poszukiwaniu motywacji pacjenta;
- Praca z żałobą, zaburzenia lękowe i trauma;
- Spotkanie superwizyjne grupowe.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Medycyna, zdrowiePsychologia