Automotive Quality Expert to unikatowe studia podyplomowe organizowane na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach Akademii Zarządzania Jakością. Program kształcenia został przygotowany z myślą o pracownikach branży automotive oraz właścicielach firm, które ściśle współpracują z tą branżą.

Zagadnienia zawarte w programie studiów będą wartościowe w pracy zawodowej zarówno w małych firmach dostarczających komponenty dla branży motoryzacyjnej, jak i dużych międzynarodowych koncernów automotive.

Zajęcia prowadzone w ramach studiów mają charakter ćwiczeń warsztatowych. Wykładowcy pracują ze słuchaczami w oparciu o metodę case-studies, co sprzyja nabyciu praktycznych umiejętności, które absolwenci będą mogli wykorzystać w codziennej pracy.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe Automotive Quality Expert są adresowane dla pracowników i właścicieli firm, które dostarczają komponenty dla branży motoryzacyjnej. Słuchacze mają okazję uzupełnić, a także zdobyć kwalifikacje przydatne w zarządzaniu w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

Program studiów:
BLOK 1 Zarządzanie procesem i systemem

Zarządzanie systemowe w branży automotive
Rola auditora i pełnomocnika w organizacji
Wymagania standardu ISO/TS 16949
Audit procesu wg. VDA 6.3
Komunikacja w procesie auditu

BLOK 2 Podręczniki AIAG

APQP - Zaawansowane planowanie jakości procesu
PPAP - Proces zatwierdzania części do produkcji
SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem
MSA - Analiza Systemów Pomiarowych
FMEA - Analiza Przyczyn i Skutków Wad

BLOK 3 Narzędzia zarządzania w branży automotive

Zakupy i sourcing w branży automotive
QRQC, FTA
Metody, narzędzia, techniki rozwiązywania problemów
Kreatywne rozwiązywanie problemów
Zarządzanie reklamacjami, a rozwój relacji z klientem

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Zarządzanie