Chcesz zdobyć certyfikat Auditoria Wiodącego ISO 9001:2015? Uczelnia Łazarskiego w Warszawie w ramach Akademii Zarządzania Jakością prowadzi studia podyplomowe Quality Excellence. Absolwenci tego kierunku w ramach studiów podyplomowych zdobywają certyfikat Auditora Wiodącego, który jest zgodny z nowymi normami ISO 9001:2015.

Studia podyplomowe to najlepszy sposób na uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania jakością. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby słuchacze uczestniczyli w zajęciach kształtujących praktyczne umiejętności. Ponad połowa zajęć jest organizowana w formie ćwiczeń oraz warsztatów.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, w trakcie których słuchacze omawiają zagadnienia związane z analizą ryzyka, kosztami jakości czy mapowaniem procesów. Absolwenci po zakończonej nauce otrzymują potwierdzenie ukończenia programu szkoleniowego "Pełnomocnik ISO 9001:2015" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim oraz certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania" (LUQAM).

Adresaci studiów:
Studia zostały przygotowane z myślą o:
- pracownikach odpowiadających za system zarządzania jakością w firmie,
- auditorach wiodących,
- osobach specjalizujących się w systemach zarządzania,
- osobach przeprowadzających audyty systemów zarządzania,
- osobach tworzących dokumentację systemową.

Program studiów:
Program studiów składa się z czterech bloków tematycznych:
blok pierwszy – zarządzanie systemowe,
blok drugi – auditor wiodący ISO 9001,
blok trzeci - pełnomocnik ISO 9001,
blok czwarty – warsztaty i case studies,
blok piąty – optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Zarządzanie