Studia podyplomowe Manager jakości i bezpieczeństwa żywności zapewnia słuchaczom profesjonalne przygotowanie do pracy w charakterze audytora, pełnomocnika czy menedżera systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności.

W ramach studiów, absolwenci zyskują szereg certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności: Certyfikat "Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000", Certyfikat "Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC", Certyfikat "Auditor wewnętrzny HACCP”, Certyfikat "Auditor wewnętrzny system zarządzania jakością ISO 9001", Certyfikat "Auditor wewnętrzny w laboratoriach badawczych i wzorcujących ISO 17025".

Zajęcia trwają dwa semestry i są prowadzone przez doświadczonych pracowników branży zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe zostały przygotowane z myślą o osobach, które pracują lub zamierzają rozpocząć pracę w przemyśle spożywczym. Słuchaczami studiów zostają również producenci żywności, rolnicy, właściciele firm cateringowych, pracownicy laboratoriów badawczych oraz sieci handlowych.

Program studiów:
Program studiów podyplomowych składa się z czterech modułów:
moduł pierwszy – zarządzanie systemowe,
moduł drugi – bezpieczeństwo żywności,
moduł trzeci – warsztaty case studies,
moduł czwarty – zajęcia dodatkowe.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Ścisłe