Przyrodnicze

przyrodniczePodyplomowe studia z zakresu nauk przyrodniczych pozwalają na zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności praktycznych, które są wysoko cenione na współczesnym rynku pracy. Jeśli interesują Ciebie takie dziedziny jak: ochrona przyrody, leśnictwo lub biologia sądowa, to znajdziesz tutaj coś dla siebie.

Biologia sądowa
Studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa, prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, adresowane są do osób, które w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej korzystają z wiedzy z kilk ...
Kierunki studiów:
Waloryzacja i ochrona obszarów przyrodniczych
Studia podyplomowe na kierunku Waloryzacja i ochrona obszarów przyrodniczych, prowadzone na Wydziale Biologii UG, skierowane są dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy w zakr ...
Kierunki studiów:
Systemy informacjiformacji geograficznej (GIS)
Studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej (GIS) realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu mają na celu przekazanie aktualnego stanu wiedzy w z ...
Kierunki studiów:
Studium podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie" jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pr ...
Kierunki studiów:
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów
Studia podyplomowe "Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, mają za zadanie przygotowanie słuchacza do zdobycia kwalif ...
Kierunki studiów:
Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem
Studia podyplomowe Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem realizowane przez Wydział Administracji i Finansów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie kierowane są do osób, które chcą ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie ochroną środowiska
Studia podyplomowe Zarządzanie ochroną środowiska realizowane przez Wydział Administracji i Finansów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie adresowane są do osób, które chcą poszerzyć wiedzę z ...
Kierunki studiów:
Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii
Głównym celem studiów podyplomowych na kierunku "Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii", prowadzonych przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP, jest kształcenie specjalistów z zakresu obow ...
Kierunki studiów:
Analityka i diagnostyka chemiczna
Studia podyplomowe "Analityka i diagnostyka chemiczna", prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takic ...
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, wśród nauczycieli oraz w kręgu diagnostów laboratoryjnych. W trakcie studiów prezentowane s ...
Biznes w biotechnologii
Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii powstały z myślą o osobach, które zamierzają zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią lub zarządzać firmami z branży life s ...
Kierunki studiów:
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Studia Żywienie Człowieka i Dietetyka stanowią uzupełnienie przygotowania merytorycznego absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do zakresu ...
Jakość Żywności i Systemy jej Gwarantowania
Celem Studiów podyplomowych Jakość żywności i systemy jej gwarantowania jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnego z normami seri ...
Zintegrowane zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
Program studiów "Zintegrowane zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, oparty jest na standardach systemów zarządzania wg normy środowisko ...
Kierunki studiów:
Podyplomowe studia konserwacji drewna
Kochasz drewno? Chcesz dowiedzieć się jak o nie dbać, pielęgnować aby zachowało jak najdłużej swoje piękno. Chcesz pogłębić swoją wiedzę za zakresu środków ochrony, konserwacji oraz tradycyjnych techn ...
Kierunki studiów:
Bezpeczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Chcesz pogłębisz swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności, którego zapewnienie jest wspomagane poprzez właściwie wdrożone, weryfikowane, utrzymywane i doskonalone metody syst ...
Kierunki studiów:
Zwierzęta laboratoryjne – hodowla i użytkowanie
Studia podyplomowe z obszaru nauk o zwierzętach laboratoryjnych zostały skonstruowane tak, aby umożliwić słuchaczom zdobycie najnowszej wiedzy z zagadnień związanych z dobrostanem zwierząt doświadczal ...
Kierunki studiów:
Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli
Celem studiów z zakresu rozwoju kompetencji nauczycieli, prowadzonych na Wydziale Technologii Drewna SGGW, jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji mię ...
Kierunki studiów:
Prawo ochrony środowiska
Studia podyplomowe prawo ochrony środowiska powstały w odpowiedzi na rosnącą świadomość społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów i ogólnej ochrony środowiska. Na rynku pracy pożądani są specjaliści ...
Kierunki studiów:
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni to studia na Sopockiej Szkole Wyższej powiązane głównie z architekturą krajobrazu, ogrodnictwem, leśnictwem, urbanistyką. Przygotowują do wykor ...
Biologia
Studia Podyplomowe Biologia, prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, umożliwiają nabycie uprawnień do nauczania biologii jako kolejnego przedmiotu w ośmioletniej ...
Kierunki studiów:
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody
Studia Podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody umożliwiają nabycie uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia podyplomowe są ...
Kierunki studiów:
Biologia sądowa
Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje bogaty program wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej zastosowań biologii w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Studia pody ...
Kierunki studiów: