Psychologia

Psychologia jest nauką, której głównym celem jest badanie zachowań człowieka. Podyplomowe studia z zakresu psychologii pozwalają na poszerzenie wiedzy i zdobycie cennych umiejętności, które mogą okazać się pomocne w negocjacjach biznesowych, coachingu i doradztwie zawodowym. Lista kierunków psychologicznych jest bardzo zróżnicowana, a co za tym idzie - pozwala kandydatom dostosować program studiów do ich indywidualnych oczekiwań i ścieżek kariery zawodowej. 

Międzynarodowe studia coachingu
Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie mają za zadanie profesjonalne przygotowanie uczestników do ...
Kierunki studiów:
Międzynarodowe studia coachingu
Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczone są dla osób planujących podjąć pracę zawodową jako couch klientów indywidua ...
Kierunki studiów:
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
Program studiów "Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiada na potrzeby nauczycie ...
Menedżer personalny
Sfera zarządzania zasobami ludzkimi wymaga ciągłego doskonalenia kwalifikacji u osób zajmujących się zawodowo działaniami human resources. Studia podyplomowe "menedżer personalny" prowadzone przez Wyd ...
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Studia Podyplomowe przeznaczone dla osób, które już są lub będą odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną  ...