Psychologia

Psychologia jest nauką, której głównym celem jest badanie zachowań człowieka. Podyplomowe studia z zakresu psychologii pozwalają na poszerzenie wiedzy i zdobycie cennych umiejętności, które mogą okazać się pomocne w negocjacjach biznesowych, coachingu i doradztwie zawodowym. Lista kierunków psychologicznych jest bardzo zróżnicowana, a co za tym idzie - pozwala kandydatom dostosować program studiów do ich indywidualnych oczekiwań i ścieżek kariery zawodowej. 

Międzynarodowe studia coachingu
Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie mają za zadanie profesjonalne przygotowanie uczestników do ...
Kierunki studiów:
Międzynarodowe studia coachingu
Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczone są dla osób planujących podjąć pracę zawodową jako couch klientów indywidua ...
Kierunki studiów:
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
Program studiów "Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiada na potrzeby nauczycie ...
Menedżer personalny
Sfera zarządzania zasobami ludzkimi wymaga ciągłego doskonalenia kwalifikacji u osób zajmujących się zawodowo działaniami human resources. Studia podyplomowe "menedżer personalny" prowadzone przez Wyd ...
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Studia Podyplomowe przeznaczone dla osób, które już są lub będą odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną  ...
Psychologia w zarządzaniu
Budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów - wszystkie te działania wymagają wiedzy i umiejętności psychologicznych. Odpowiedzią na te po ...
Kierunki studiów:
Mediacje rodzinne i karne
Studia podyplomowe Mediacje rodzinne i karne są organizowane przez Uczelnie Łazarskiego w ramach Akademii Prawa Sądowego. Trwają dwa semestry i kompleksowo przygotowują do roli mediatora w sprawach ka ...
Kierunki studiów:
Coaching w ochronie zdrowia
Coaching w ochronie zdrowia to studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego. Ich głównym celem jest zdobycie przez słuchaczy gruntownej wiedzy i prakty ...
Kierunki studiów:
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Doradztwo zawodowe i edukacyjne to studia podyplomowe prowadzone przez Uczelnie Łazarskiego w ramach Akademii Nowoczesnej Edukacji. Studia trwają trzy lata i zostały przygotowane z myślą o osobach, kt ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie personelem
Studia podyplomowe Zarządzanie personelem na Wyższej Szkole Sopockiej przygotowują do pracy związanej z tworzeniem i realizacją strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze przygotowywani są zar ...
Psychologia w pracy z pacjentem medycznym
Studia podyplomowe „Psychologia w pracy z pacjentem medycznym”, prowadzone w ramach Akademii rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, łączą ze sobą dwa podstawowe obszary, ważne w pro ...
Kierunki studiów:
Human Resources Business Partner
Studia podyplomowe "HR Business Partner" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni związane są z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi. Głównym adresatem tych są menedż ...
NeuroBiznes
Studia podyplomowe "NeuroBiznes" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to pierwszy kierunek studiów podyplomowych w Polsce, który oparty jest na badaniach nad mózgiem ...
Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze
Studia podyplomowe "Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przygotowują do pracy w zawodzie mediatora. Słuchacze zapoz ...
Psychologia biznesu dla menedżerów
Studia podyplomowe "Psychologia biznesu dla menedżerów" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pomagają zdobyć wiedzę związaną z zachowaniami ludzkimi. Wiedza zdobyta podczas tych studiów przydaje ...
Kierunki studiów:
Akademia kompetencji menedżera
Studia podyplomowe "Akademia kompetencji menedżera" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie są skierowane głównie do praktyków biznesu. Pomagają w zbudowaniu i uporządkowaniu wiedzy z różnych obsza ...
Kierunki studiów:
Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding
Studia podyplomowe "Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ukierunkowane są na obszary human resources, public relations oraz zarządzania powiąz ...
HR Business Partner
Studia podyplomowe "HR Business Partner" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pozwalają na zapoznanie się z różnymi obszarami zarządzania zasobami ludzkimi. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umieję ...
Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej (CB Szczecin)
Studia podyplomowe "Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej" na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum są skierowane do nauczycieli zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki ...
Kierunki studiów: