Psychologia
Kierunek studiów: Psychologia

Psychologia jest nauką, której głównym celem jest badanie zachowań człowieka. Podyplomowe studia z zakresu psychologii pozwalają na poszerzenie wiedzy i zdobycie cennych umiejętności, które mogą okazać się pomocne w negocjacjach biznesowych, coachingu i doradztwie zawodowym. Lista kierunków psychologicznych jest bardzo zróżnicowana, a co za tym idzie - pozwala kandydatom dostosować program studiów do ich indywidualnych oczekiwań i ścieżek kariery zawodowej. 

Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia

(Dąbrowa Górnicza)
Program studiów Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Międzynarodowe studia coachingu

(Chełm)
Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie mają za zadanie profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu coacha.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Międzynarodowe studia coachingu

(Warszawa)
Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczone są dla osób planujących podjąć pracę zawodową jako couch klientów indywidualnych i biznesowych.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie