Psychologia

Psychologia jest nauką, której głównym celem jest badanie zachowań człowieka. Podyplomowe studia z zakresu psychologii pozwalają na poszerzenie wiedzy i zdobycie cennych umiejętności, które mogą okazać się pomocne w negocjacjach biznesowych, coachingu i doradztwie zawodowym. Lista kierunków psychologicznych jest bardzo zróżnicowana, a co za tym idzie - pozwala kandydatom dostosować program studiów do ich indywidualnych oczekiwań i ścieżek kariery zawodowej. 

Międzynarodowe studia coachingu
Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie mają za zadanie profesjonalne przygotowanie uczestników do ...
Kierunki studiów:
Międzynarodowe studia coachingu
Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczone są dla osób planujących podjąć pracę zawodową jako couch klientów indywidua ...
Kierunki studiów:
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
Program studiów "Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiada na potrzeby nauczycie ...