Psychologia i rozwój osobisty

Studia podyplomowe z psychologiiRozwój osobisty i psychologię dość powszechnie kojarzy się z modnym coachingiem, zapominając jednocześnie o innych specjalizacjach. Lista dostępnych programów jest jednak znacznie bardziej zróżnicowana, a co za tym idzie, każdy kandydat może swobodnie dostosować program studiów do swoich indywidualnych oczekiwań i aktualnej ścieżki swojej kariery zawodowej.

Program studiów "Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju.
miejscowość: Dąbrowa Górnicza   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Coaching w ochronie zdrowia to studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego. Ich głównym celem jest zdobycie przez słuchaczy gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstaw psychologii zdrowia oraz używania narzędzi coachingowych w relacjach z pacjentem.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe na kierunku "Doradztwo zawodowe", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, kierowane są w pierwszej kolejności do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, socjologia, prawo). Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w udzielaniu specjalistycznej pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze: zawodu, szkoły, kierunku szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Doradztwo zawodowe i edukacyjne to studia podyplomowe prowadzone przez Uczelnie Łazarskiego w ramach Akademii Nowoczesnej Edukacji. Studia trwają trzy lata i zostały przygotowane z myślą o osobach, które chcą zdobyć nowe kwalifikację, przydatne w placówkach oświatowych.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe z Etyki, prowadzone w Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, to dwusemestralne studia z zakresu wiedzy etycznej, które przedstawiają charakter i genezę tej dziedziny nauki, dzięki czemu podnoszą kwalifikację słuchaczy w zakresie wiedzy o moralności.
miejscowość: Toruń   |   prowadzący: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących nauczać przedmiotu Etyka na poziomie edukacji realizowanej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również do osób pragnących zdobyć przegotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Studia kierowane są także do nauczycieli zamierzających nauczać drugiego przedmiotu – Etyki.
miejscowość: 875 Gdańsk   |   prowadzący: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Studia przeznaczone są dla pracowników instytucji publicznych borykających się z problemem dyskryminacji oraz negatywnymi efektami stereotypizacji płciowej. Mają one na celu dostarczenie im kwalifikacji umożliwiających postępowanie promujące politykę równouprawnienia, z którą utożsamiają się demokracje europejskie.
miejscowość: Toruń   |   prowadzący: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
Studia podyplomowe Komunikacja skuteczna - efektywne uczestnictwo w życiu społecznym realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie przygotowują do pracy w placówkach oświatowo – kulturalnych samorządu lokalnego, wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, organizacjach politycznych i innych.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Celem studiów podyplomowych "Mediacje i negocjacje społeczne", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do profesjonalnego prowadzenia pertraktacji społecznych, czyli negocjacji i mediacji oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów.
miejscowość: Bielsko-Biała   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Sfera zarządzania zasobami ludzkimi wymaga ciągłego doskonalenia kwalifikacji u osób zajmujących się zawodowo działaniami human resources. Studia podyplomowe "menedżer personalny" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej pozwalają na podniesienie kwalifikacji w obszarze HR w kluczowych umiejętnościach, takich jak procesy rekrutacyjne, szkolenia, systemy motywacji i oceny, "team building".
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia podyplomowe "Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, mają za zadanie przekazanie wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej niezbędnej do pracy w leczeniu uzależnień. W programie studiów uwzględniono, obok przewidzianych standardami kształcenia obowiązkowych wykładów z psychopatologii, psychologii rozwoju, diagnozy i terapii uzależnień etc,
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe na kierunku "Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym" umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość i przedmiotów pokrewnych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz Wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w szkołach gimnazjalnych.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów - wszystkie te działania wymagają wiedzy i umiejętności psychologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest program studiów podyplomowych Psychologia w zarządzaniu, prowadzony w ramach Akademii umiejętności psychologicznych na Uczelni Łazarskiego.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Celem studiów podyplomowych Resocjalizacja i socjoterapia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, uzależnioną, z zaburzeniami emocjonalnymi. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa rodzinnego, karnego, oświatowego celem organizowania działań opiekuńczo – wychowawczych.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studium coachingu, prowadzone w ramach Akademii Trenera i Coacha na Uczelni Łazarskiego, to doskonała propozycja dla osób, które chcą nabyć kompetencje w zakresie wdrażania coachingu w organizacjach i prowadzenia sesji coachingowych. Kierunek posiada akredytację International Coach Federation (ICF).
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
znaleziono 20