Studia podyplomowe Aranżacja i stylizacja przestrzeni na Wyższej Szkole Sopockiej przygotowują słuchaczy do pracy przy kształtowania pracach urbanistycznych i architektonicznych - w tym architektury wnętrz. Absolwenci potrafią aranżować przestrzeć zewnętrzną i wewnętrzną, m.in. tworzyć szkice koncepcyjne, tablice inspiracji - moodboard, makiety, wykorzystywać techniki zdobnicze i oświetleniowe. Zajęcia łączą ćwiczeń praktyczne i warsztaty oraz wykłady.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Architektoniczne projektowanie światła prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą to studia związane z architekturą, architekturą wnętrz i urbanistyką. Absolwenci potrafią wykorzystać technologię oświetleniową jako jeden z fundamentów organizacji przestrzeni zewnętrznej. To studia innowacyjne, powiązane ściśle z kreatywną branżą projektową, Skierowane są przede wszystkim do architektów, designerów, projektantów.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji na Sopockiej Szkole Wyższej przygotowują do uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Realizowane są przez SSW we współpracy z PIKW. Przygotowują do pracy w działach audytu lub działach finansowych firm oraz instytucji publicznych. Dają wiedzę i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu CGAP i CIA.
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość ACCA na Sopockiej Szkole Wyższej to jedyne tego typu studia na uczelni niepublicznej w północnej Polsce. przygotowują do zdobycia certyfikatu The Association of Chartered Certified Accountants, Kwalifikacja ACCA pozwala przyswoić nowoczesne sposoby zarządzania przedsiębiorstwem i jest uznawana 181 krajach, co otwiera drogę do międzynarodowej kariery w przestrzeni zarządzania czy finansów.
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni to studia na Sopockiej Szkole Wyższej powiązane głównie z architekturą krajobrazu, ogrodnictwem, leśnictwem, urbanistyką. Przygotowują do wykorzystania roślin ozdobnych i użytkowych do zagospodarowania przestrzeni publicznej i prywatnej. Studia te mają charakter praktyczny, a studenci biorą udział w zajęciach terenowych, wizytach studyjnych oraz pracują przy realizacji części inwestycji związanej z urządzaniem terenów zieleni.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący:
Studia Rachunkowość Budżetowa i Kontrola Zarządcza w JST prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą skierowane są do urzędników samorządowych zajmujących się sfera finansową. Program tych studiów podyplomowych obejmuje wiedzę i umiejętności przydatne głównie w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i rodzajów. Słuchacze zdobywają wiedzę potrzebną do pracy w sektorze finansów publicznych, pełniących funkcję głównych księgowych, skarbników i pracowników działów finansowo-księgowych,.
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
SAP ERP – narzędzia i praktyczne zastosowania to unikatowe w skali całego kraju studia podyplomowe prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą. Przygotowują do pracy w dużych działach IT w szczególności przy centrach usług wspólnych typu Business Process Outsourcing i Shared Service Center. Dzięki nim słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności związaną z funkcjonowaniem systemów SAP. Absolwenci są przygotowani do egzaminów związanych z takimi certyfikacjami, jak TERP 10 SAP ERP, ISTQB oraz ITIL.
kierunek:  IT   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Sprawozdawczość Finansowa wg MSSF / MSR prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą skierowane są do kadr finansowo-księgowych. Kształcą zgodnie z regułami wyznaczonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF-MSR) określonymi przez Komitet Międzynarodowych Standardów (KMSR). Dzięki temu absolwenci mają m.in. praktyczną umiejętność sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF/MSR,
kierunek:  Finanse i biznes   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Zarządzanie personelem na Wyższej Szkole Sopockiej przygotowują do pracy związanej z tworzeniem i realizacją strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze przygotowywani są zarówno do pracy jako specjaliści w tzw. twardym HR (w tym kadry i płace) jak i tzw. miękkim HR (w tym rekrutacja, szkolenia, motywacja pracowników). Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętości z zarządzania personelem potrzebne zarówno w biznesie, jak i w administracji publicznej.
kierunek:  Zarządzanie i marketing   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Zarządzanie projektem w architekturze i budownictwie to studia podyplomowe na Sopockie Szkole Wyższej skierowane głównie do inżynierów budownictwa, architektów, projektantów i innych specjalistów i managerów branży budowlanej, architektonicznej i zagospodarowania przestrzeni. Przygotowują do praktycznego zastosowania metody projektu - głównie z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Projekt. Absolwenci są przygotowani do pracy w zespołach jako kierownicy projektów i członkowie zespołów.
kierunek:  Technika i przyroda   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
znaleziono 10


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Sopocie

Sopocka Szkoła Wyższa

ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot