Co chcesz studiować w Suwałkach?

Suwałki

Tytuł Kategoria Opis Lokalizacja
Col Balt

Wiedza o społeczństwie dla nauczycieli (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe na kierunku" "Wiedza o społeczeństwie" w Suwałkach dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela uczącego tego przedmiotu w szkole. Prowadzone są przez Collegium Balticum we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.Suwałki
Col Balt

Wczesne nauczanie języka angielskiego (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe „Wczesne nauczanie języka obcego nw wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” w Suwałkach umożliwiają zdobycie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego. Realizowane są przez Collegium Balticum we współpracy z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.Suwałki
Col Balt

Uczeń ze specyficznymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe "Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju uczniów ucznia ze specyficznymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami" w Suwałkach przygotowują do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Realizowane są przez Collegium Balticum i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.Suwałki
Col Balt

Uczeń z Autyzmem i Zespołem Aspergera (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe"Edukacja, rewalidacja, i wspieranie rozwoju uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera" w Suwałkach przygotowują do pracy na rzecz dzieci tymi dysfunkcjami oraz ich rodzin. Realizowane są przez Collegium Balticum i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.Suwałki
Col Balt

Szkolny doradca zawodowy (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe na kierunku "Szkolny doradca zawodowy " w Suwałkach przygotowują do wykonywania zawodu doradca personalny, zwłaszcza w systemie szkolnym. Ralizowane są przez Collegium Balticum we współpracy z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.Suwałki
Col Balt

Przyroda dla nauczycieli (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe na kierunku "Przyroda dla nauczycieli" w Suwałkach realizowane są przez Collegium Balticum w Szczecinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach. Absolwenci nabywają uprawnienia do nauczania Przyrody w szkole podstawowej jako drugiego przedmiotu.Suwałki
Col Balt

Przygotowanie do zawodu nauczyciela (SB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe na kierunku "Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela" w Suwałkach dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Realizowane są przez Collegium Balticum i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.Suwałki
Col Balt

Plastyka i technika dla nauczycieli (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe „Plastyka i technika dla nauczycieli" w Suwałkach umożliwiają zdobycie kwalifikacji do nauczania w szkole przedmiotów plastyka i technika. Realizowane są przez Collegium Balticum i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.Suwałki
Col Balt

Organizacja i zarządzanie w oświacie (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe z zakresu "Organizacji i zarządzania oświatą" w Suwałkach uprawniają do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Realizowane są przez SSW Collegium Balticum we współpracy z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.Suwałki
Col Balt

Oligofrenopedagogika (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe "Oligofrenopedagogika" w Suwałkach przygotowują do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Realizowane są przez Collegium Balticum i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.Suwałki
Col Balt

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe na kierunku" Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna " w Suwałkach dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i i szkole podstawowej w klasach I-III. Realizowane są przez Collegium Balticum i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.Suwałki
Col Balt

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery (CB Suwałki)

Studia podyplomowe
Psychologia i rozwój osobistyStudia podyplomowe na kierunku "Doradztwo zawodowe i rozwój kariery" w Suwałkach realizowane są przez SSW Collegium Balticum we współpracy z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach. Kształcą doradców zawodowych, głównie do pracy w instytucjach publicznych.Suwałki