Technika i przyroda

Studia podyplomowe z techniki i przyrodyPodyplomowe kierunki techniczne i przyrodnicze można śmiało określić mianem "najpopularniejszych", gdyż gwarantują one zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności praktycznych cenionych na współczesnym rynku pracy. Jeśli chcesz zatem poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w trakcie studiów I lub II stopnia, to wybór jednego z poniższych programów będzie dobrą decyzją.

Studia podyplomowe "Analityka i diagnostyka chemiczna", prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takich jak chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa. Spełnia oczekiwania pracodawców z tych branż, gdzie stosowane są analizy i diagnozy chemiczne, np. przemysł spożywczy, ochrona zdrowia.
miejscowość: Wrocław   |   prowadzący: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
Studia podyplomowe Aranżacja i stylizacja przestrzeni na Wyższej Szkole Sopockiej przygotowują słuchaczy do pracy przy kształtowania pracach urbanistycznych i architektonicznych - w tym architektury wnętrz. Absolwenci potrafią aranżować przestrzeć zewnętrzną i wewnętrzną, m.in. tworzyć szkice koncepcyjne, tablice inspiracji - moodboard, makiety, wykorzystywać techniki zdobnicze i oświetleniowe. Zajęcia łączą ćwiczeń praktyczne i warsztaty oraz wykłady.
miejscowość: Sopot   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Architektoniczne projektowanie światła prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą to studia związane z architekturą, architekturą wnętrz i urbanistyką. Absolwenci potrafią wykorzystać technologię oświetleniową jako jeden z fundamentów organizacji przestrzeni zewnętrznej. To studia innowacyjne, powiązane ściśle z kreatywną branżą projektową, Skierowane są przede wszystkim do architektów, designerów, projektantów.
miejscowość: Sopot   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe Automatyzacja górnictwa realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie dają słuchaczom przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym w dziedzinach: maszyny transportowe i automatyka napędów w górnictwie, elektryfikacja podziemi kopalń i technika łączności i sygnalizacji w górnictwie.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Chcesz pogłębisz swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności, którego zapewnienie jest wspomagane poprzez właściwie wdrożone, weryfikowane, utrzymywane i doskonalone metody systemowe? Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym" stwarzają taką możliwość! Zajęcia są realizowane przez kompetentną kadrę naukową oraz wiodących audytorów różnych jednostek certyfikujących, z doświadczeniem międzynarodowym.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie" jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studia Podyplomowe Biologia, prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, umożliwiają nabycie uprawnień do nauczania biologii jako kolejnego przedmiotu w ośmioletniej szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej oraz poszerzenie i doskonalenie wiedzy biologicznej.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, wśród nauczycieli oraz w kręgu diagnostów laboratoryjnych. W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii, ponadto w programie uwzględnione zostały także wybrane zagadnienia z biotechnologii.
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje bogaty program wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej zastosowań biologii w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Studia podyplomowe z zakresu Biologii sądowej są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, a także osób zawodowo związanych z medycyną sądową i zainteresowanych np. identyfikacją osób zaginionych, zmarłych lub zamordowanych powinny wybrać nasze studia.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii powstały z myślą o osobach, które zamierzają zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią lub zarządzać firmami z branży life science. Studia prowadzone są przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI).
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Studia Żywienie Człowieka i Dietetyka stanowią uzupełnienie przygotowania merytorycznego absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do zakresu merytorycznego studiów podyplomowych, do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów objętych programem studiów.
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
Studia podyplomowe Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej prowadzone przez Katedrę Napędów i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej za główne zadanie mają doskonalenie umiejętności kadry inżynierskiej z zakresu szeroko pojętej automatyki przemysłowej.
miejscowość: Lublin   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności osób pracujących w przedsiębiorstwach w działach zajmujących się jakością produktu. Zajęcia skierowane są do absolwentów studiów technicznych oraz z zakresu zarządzania jakością pierwszego i drugiego stopnia, jak i wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Celem Studiów podyplomowych Jakość żywności i systemy jej gwarantowania jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnego z normami serii ISO 9000 i 22000 oraz przygotowanie do wdrożenia albo doskonalenia systemu jakości, z uwzględnieniem innych systemów (GMP/GHP, HACCP) i akredytacji laboratoriów.
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
Kochasz drewno? Chcesz dowiedzieć się jak o nie dbać, pielęgnować aby zachowało jak najdłużej swoje piękno. Chcesz pogłębić swoją wiedzę za zakresu środków ochrony, konserwacji oraz tradycyjnych technik zdobniczych. Studia Podyplomowe Konserwacji Drewna dadzą Ci taką możliwość! Na studiach spotkasz wykładowców z muzeum w Wilanowie, ASP w Warszawie czy innych ośrodków muzealnych zajmujących się drewnem zabytkowym.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Drewna
znaleziono 30