Zarządzanie i marketing

Marketing i zarządzanie na studiach podyplomowychPlanujesz karierę w branży marketingowej? A może masz predyspozycje do zarządzania? Chcesz zdobyć konkretne, praktyczne umiejętności, które pomogą Ci w wykonywaniu wszystkich obowiązków? Nowoczesne narzędzia marketingowe to Twoja pasja? W takim razie, na poniższej liście programów podyplomowych znajdziesz to, co jest niezbędne do Twojego rozwoju.

Studia podyplomowe "Architekt Marki", prowadzone w ramach Akademii Marketera na Uczelni Łazarskiego, pozwalają słuchaczom na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy od podstaw silnej marki oraz odczytywania mocnych i słabych strony w istniejących już markach w taki sposób, by trwale budować ich przewagę konkurencyjną.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Automotive Quality Expert to unikatowe studia podyplomowe organizowane na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach Akademii Zarządzania Jakością. Program kształcenia został przygotowany z myślą o pracownikach branży automotive oraz właścicielach firm, które ściśle współpracują z tą branżą.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe z zakresu Zarządzani bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
miejscowość: Lublin   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Podyplomowe studia "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu" czyli Corporate Social Responsibility (CSR) prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują do pracy w tym obszarze strategii przedsiębiorstw. Są skierowane głównie do obecnych i przyszłych pracowników działów komunikacji, marketingu, public relations i human resouces oraz firm usługowych z tych dziedzin, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą obszaru CSR.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia podyplomowe E-marketing w praktyce, prowadzone w ramach Akademii Marketera przez Uczelnię Łazarskiego, posiadają najszerszy na rynku szkoleniowym zakres dotyczący działań internetowych, uwzględniając dodatkowo Multichannel i Omnichannel, efektywny e-commerce oraz bieżące trendy społecznościowe jak blogging i vlogging. Studia gwarantują także najlepszym studentom 5 miejsc stażowych w wybranych agencjach reklamowych z możliwością podjęcia stałej pracy.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Program łączy najnowszą wiedzę, metody i narzędzia zarządzania ludźmi z doświadczeniem praktyków HR. Powstał na gruncie o fundamentalnej dla Centrum Kształcenia Podyplomowego idei kształcenia praktyków przez praktyków i pozwala poznać oraz doskonalić warsztat strategicznego i operacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim, a także osiągnąć znaczący progres w budowie kapitału swojej osobistej marki.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu" jest przygotowanie absolwentów studiów I lub II stopnia do nowoczesnego oraz innowacyjnego zarządzania rozwojem produktu w przedsiębiorstwie. Absolwent studiów pozyska ponadto rzetelną, aktualną wiedzę oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Integralny lider organizacji przyszłość – Holilider to unikatowe w skali kraju studia podyplomowe, prowadzone w ramach Akademii trenera i coacha na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, przeznaczone dla doświadczonych menadżerów i liderów, którzy poszukują możliwości dalszego rozwoju posiadanych kompetencji przywódczych.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności osób pracujących w przedsiębiorstwach w działach zajmujących się jakością produktu. Zajęcia skierowane są do absolwentów studiów technicznych oraz z zakresu zarządzania jakością pierwszego i drugiego stopnia, jak i wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Celem studiów podyplomowych z zakresu "Kadr i płac" jest przekazanie słuchaczom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach kadrowo-płacowych zakładów pracy.
miejscowość: Łódź   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Celem kierunku "Lean Management", prowadzonego w ramach Akademii zarządzania procesowego na Uczelni Łazarskiego, jest dostarczenie słuchaczom gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Lean Six Sigma to niezwykle skuteczna metodyka zarządzania jakością procesów produkcji i realizacji usług. Stanowi połączenie strategii Lean Management ukierunkowanej na optymalizację działań i wykluczanie marnotrawstwa zasobów oraz strategii Six Sigma redukującej zmienność w realizowanych procesach. Studia podyplomowe "Lean Six Sigm" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej umożliwiają zdobycie kwalifikacji w tym obszarze potwierdzonej certyfikatem Black Belt.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia podyplomowe "Logistyka z elementami zarządzania produkcją" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przeznaczone są dla osób, które już pracują w sektorze TSL lub wiążą z nim swoją przyszłość zawodową. Studia prowadzone są we współpracy z VGL Group, znanym przedsiębiorstwem logistycznym wykorzystującym najnowszą technologię i koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw.
miejscowość: 3 Gdynia   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "Marketing i public relations w Internecie" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni koncentrują się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w strategii marketingowej oraz praktyce budowania wizerunku marek, firm i produktów. Zajęcia prowadzą eksperci zajmujący się e-marketingiem oraz e-PR, w tym tak znani jak Paweł Tkaczyk, Artur Jabłoński i Marta Szadowiak.
miejscowość: 3 Gdynia   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
International MBA in Strategy, Programme and Project Management na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej są jedynymi studiami MBA z prestiżową międzynarodową akredytacją Association of Masters In Business Administration (AMBA) realizowanymi na polskiej uczelni technicznej oraz jedynymi w w Polsce północnej. Program studiów realizowany jest w języku angielskim, a zajęcia prowadzone są przez międzynarodową kadrę.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
znaleziono 68