Menu
Zarządzanie
Kierunek studiów: Zarządzanie

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania pozwalają na zdobycie cenionych na rynku pracy umiejętności i wiedzy. Słuchacze mają do wyboru szereg perspektywicznych kierunków, których program szczegółowo omawia rozmaite dziedziny współczesnego biznesu: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą. Jeśli chcecie poszerzyć swoje szanse na rynku pracy, to wybór studiów podyplomowych z tej grupy jest doskonałym rozwiązaniem.

Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe

(Warszawa)
Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczony jest dla osób planujących w przyszłości zostać negocjatorami i mediatorami.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie

Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

(Warszawa)
Studia podyplomowe Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane przez Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie to szansa zapoznania się z dobrymi praktykami w projektach PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego).
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie

Menedżer administracji publicznej

(Lublin)
Studia podyplomowe Menedżer administracji publicznej prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają za zadanie dostarczyć najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Menedżer w samorządzie terytorialnym

(Warszawa)
Studia podyplomowe Menedżer w samorządzie terytorialnym realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczone sa dla osób zainteresowanych praktycznymi i teoretycznymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w aspekcie gospodarczym, finansowym, prawnym i organizacyjnym.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie

Nowoczesne zarządzanie kulturą

(Opole)
Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie kulturą realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu przeznaczone są dla głównie pracowników instytucji kulturalnych oraz dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem w kulturze.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu

Organizacja i zarządzanie oświatą

(Chełm)
Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji uprawniających do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej, zgodnie z wymogami MEN, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009 r. ( Dz.U.Nr 184, poz. 1436).  ...
Kierunki studiów:
prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Podyplomowe studia menadżerskie

(Szczecin)
Podyplomowe studia menadżerskie realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie są ofertą dla osób posiadających już wykształcenie wyższe, ale w innej niż ekonomiczna dziedzinie naukowej lub studiujących wiele lat temu, chcących odświeżyć wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zarządzania w Szczecinie

Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami

(Opole)
Studia podyplomowe Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu przygotowują uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami, uzyskania niezbędnego wykształcenia teoretycznego, wymaganego do uzyskania licencji zawodowej.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu

Przygotowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z Funduszy Unijnych

(Chełm)
Studia podyplomowe Przygotowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z Funduszy Unijnych realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia i funkcjonowania Funduszy Unijnych oraz ich przygotowaniem w zakresie metodologii opracowania, wdrażania, ewaluacji i rozliczania.
Kierunki studiów:
prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Rzeczoznawstwo Majątkowe, Pośrednictwo Obrotu Nieruchomościami i Zarządzanie Nieruchomościami

(Warszawa)
Studia umożliwiają słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nimi. Program studiów jest zgodny z minimalnymi wymaganiami programowymi ustalonymi przez Ministra Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji