Zarządzanie
Kierunek studiów: Zarządzanie

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania pozwalają na zdobycie cenionych na rynku pracy umiejętności i wiedzy. Słuchacze mają do wyboru szereg perspektywicznych kierunków, których program szczegółowo omawia rozmaite dziedziny współczesnego biznesu: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą. Jeśli chcecie poszerzyć swoje szanse na rynku pracy, to wybór studiów podyplomowych z tej grupy jest doskonałym rozwiązaniem.

Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe

(Zabrze)
Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu umożliwiają zdobycie umiejętności rozwiązania konfliktu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron, jako alternatywa wobec drogi sądowej.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe

(Warszawa)
Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczony jest dla osób planujących w przyszłości zostać negocjatorami i mediatorami.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie

Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

(Warszawa)
Studia podyplomowe Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane przez Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie to szansa zapoznania się z dobrymi praktykami w projektach PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego).
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie

Menedżer administracji publicznej

(Lublin)
Studia podyplomowe Menedżer administracji publicznej prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają za zadanie dostarczyć najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Menedżer w samorządzie terytorialnym

(Warszawa)
Studia podyplomowe Menedżer w samorządzie terytorialnym realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie przeznaczone sa dla osób zainteresowanych praktycznymi i teoretycznymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w aspekcie gospodarczym, finansowym, prawnym i organizacyjnym.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie

Nowoczesne zarządzanie kulturą

(Opole)
Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie kulturą realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu przeznaczone są dla głównie pracowników instytucji kulturalnych oraz dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem w kulturze.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu

Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką

(Poznań)
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką nowoczesnego zarządzania produkcją i logistyką w sposób praktyczny i wszechstronny. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności, pozwalających umiejętnie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego

(Poznań)
Studia przygotowują słuchaczy do roli kierownika projektu rozwojowego (innowacyjnego, badawczego, szkoleniowego). Dostarczają umiejętności profesjonalnego przygotowania wniosku o dofinansowanie, a także planowania, organizowania, realizacji i zamknięcia zadania.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Organizacja i Normowanie Pracy

(Poznań)
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego organizowania, a także normowania pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Organizacja i zarządzanie oświatą

(Chełm)
Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji uprawniających do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej, zgodnie z wymogami MEN, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009 r. ( Dz.U.Nr 184, poz. 1436).  ...
Kierunki studiów:
prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie