Bezpieczeństwo i BHP

Studia podyplomowe o kierunku bezpieczeństwo i BHPStudia podyplomowe prowadzone w obszarze Bezpieczeństwa i BHP przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób, które posiadają już kierunkowe wykształcenie lub chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i specjalistyczne umiejętności. W trakcie rocznego studium podyplomowego słuchacze mają okazję do poszerzenia swojej wiedzy np. z zakresu komunikacji kryzysowej, zarządzania kryzysowego, audytu i kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych nadzorem, kontrolą i audytem wewnętrznym w poszczególnych sferach związanych z działalnością przedsiębiorstw, bankowości i administracji publicznej. Studia realizowane wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie (PIKW).
miejscowość: Katowice   |   prowadzący: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach
Celem studiów "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie studentów z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy. Ukończenie studiów pozwala ponadto na pełnienie zadań pracownika Służby BHP.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Celem Studiów z zakresu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
miejscowość: Łódź   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i higiena pracy" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z BHP w firmach i instytucjach oraz prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze gospodarki. Słuchacze studium zyskują możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i specyficznych umiejętności wymaganych w prawidłowym i zgodnym z wymogami ustawowymi dotyczącymi pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia podyplomowe "Komunikacja kryzysowa dla służb mundurowych, medycznych i społecznych", prowadzone przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, mają na celu wypracowanie i wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz podwyższonego stresu.
miejscowość: Bielsko-Biała   |   prowadzący: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Humanistyczno-Społeczny
Celem studiów "Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)", prowadzonych w ramach Akademii transportu lotniczego na Uczelni Łazarskiego, jest uzyskanie lub pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotnictwa cywilnego. Kierunek ten jest unikalnym programem zrzeszającym pasjonatów lotnictwa zainteresowanych problematyka zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
znaleziono 6