Instytut Europeistyki

  • Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej

    Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie w porozumieniu z Instytutem Europeistyki UW proponują nowy kierunek studiów podyplomowych - Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej. Uczelnia zaprasza do wzięcia udziału w cyklu kursów szczególnie osoby na stanowiskach kierowniczych zarówno w administracji publicznej, jak i samorządowej, a także funkcjonariuszy służb porządkowych, niekoniecznie związanych ze Strażą Pożarną.