Edukacja

Edukacja jest podstawą funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Proces zdobywania wiedzy wymaga jednak zaangażowania specjalistów, którzy będą potrafili ją przekazać. Jeśli posiadasz odpowiednie wykształcenie kierunkowe i wiążesz swoją przyszłość z obszarem edukacyjnym, to studia podyplomowe z zakresu Edukacji pozwolą Tobie na poszerzenie wiedzy i uzyskanie unikalnych kwalifikacji, które będą cenione na rynku pracy.

Podyplomówki – dlaczego warto się nimi zainteresować?
Opinii na temat studiów podyplomowych jest wiele – jedni twierdzą, że to inwestycja w swój rozwój zawodowy, inny uważają tego typu studiowanie za stratę czasu. Jak zwykle prawda leży pośrodku i przed  ...
Kierunki studiów:
Edukacja dla bezpieczeństwa
Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dy ...
Kierunki studiów:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami edukacji uczniów autystycznych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami edukacji uczniów autystycznychStudia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami edukacji uczniów autystycznych realizowane przez Szko ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu k ...
Kierunki studiów:
Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Studia Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie umozliwiają zdobycie uprawnień do pracy w roli nauczyc ...
Kierunki studiów:
Edukacja dla bezpieczeństwa
Studia podyplomowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia w gimnazjach i szkołach ponadgi ...
Kierunki studiów:
Edukacja dla bezpieczeństwa
Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łomży adresowane są głównie do nauczycieli, którzy nie posiadają wymag ...
Kierunki studiów:
Broker (doradca) edukacyjny i zawodowy
Studia podyplomowe Broker (doradca) edukacyjny i zawodowy realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu mają za zadanie przygotowanie do praktycznej pracy in ...
Kierunki studiów:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do pracy z dzie ...
Kierunki studiów:
Edukacja przedszkolna i wzesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w zakresie przygotowani ...
Kierunki studiów:
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
Studia podyplomowe z zakresu "Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, skierowane są w pierwszej kolejności do wsz ...
Kierunki studiów:
Terapia przez sztukę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe Terapia przez sztukę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie stanowią doskonałą okazję do zdobycia lub poszerzenia wi ...
Kierunki studiów:
Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
Studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie umożliwiają uzyskanie przygotowania do pracy w przedszkolu i szkole w  ...
Kierunki studiów:
Filologia polska studia kwalifikacyjne
Studia podyplomowe Filologia polska studia kwalifikacyjne realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu "Język polski”  ...
Kierunki studiów:
Nauczanie matematyki
Studia podyplomowe Nauczanie matematyki realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie maja na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki jako drugiego przedmio ...
Kierunki studiów:
Informatyka dla nauczycieli
Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przed ...
Kierunki studiów:
Organizacja i zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji uprawniających do zajmow ...
Kierunki studiów:
Przygotowanie pedagogiczne
Studia podyplomowe z zakresu "Przygotowania pedagogicznego", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy i kluczowych kompetencji, by podjąć pr ...
Kierunki studiów:
Edukacja dla bezpieczeństwa
Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa realizowane są przez Wydział Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie.
Kierunki studiów:
Edukacja przedszkolna
Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna realizowane przez Wydział Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie przygotowują do realizacji zadań nauczyciela przedszkola w zref ...
Kierunki studiów:
Edukacja wczesnoszkolna
Studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna realizowane przez Wydział Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie to studia adresowane do absolwentów studiów wyższych, którzy  ...
Kierunki studiów:
Etyka dla nauczycieli
Studia podyplomowe Etyka dla nauczycieli realizowane przez Wydział Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie adresowane są do osób z wykształceniem wyższym I i II stopnia,  ...
Kierunki studiów:
Metodyka nauczania języków obcych
Studia podyplomowe Metodyka nauczania języków obcych realizowane przez Wydział Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie to oferta dla osób pragnących uzyskać kwalifikacje  ...
Kierunki studiów:
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego
Program kształcenia na Podyplomowych studiach przygotowania pedagogicznego realizowanych przez Wydział Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie został opracowany na podsta ...
Kierunki studiów: