Filologia i języki obce

Studia podyplomowe o kierunku filologicznymStudia podyplomowe z zakresu filologii i języków obcych są doskonałym sposobem na poszerzenie posiadanej wiedzy teoretycznej i zdobycia cenionych na rynku pracy umiejętności. Jeśli chcesz zatem rozwijać swoją karierę zawodową np. w charakterze tłumacza języków biznesowych lub specjalisty ds. kontaktów biznesowych, to wybór jednego z poniższych programów na pewno będzie dobrą decyzją.

Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: dydaktyka języka polskiego jako obcego to studia podyplomowe przygotowujące filologów, pedagogów i absolwentów innych kierunków humanistycznych do pracy lektora języka polskiego jako obcego. Wymagana jest znajomość jednego języka obcego na poziomie B, a w przypadku obcokrajowców zaawansowana znajomość języka polskiego.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Studia podyplomowe z zakresu "Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, skierowane są w pierwszej kolejności do wszystkich osób, które chciałyby uzyskać niezbędne uprawnienia do prowadzenia nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Filologia polska studia kwalifikacyjne realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu "Język polski” w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Czas trwania : 3 semestry (350 godzin).
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Program studiów podyplomowych na kierunku "Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: komunikacja słowem - język w działaniu" obejmuje zajęcia między innymi z zakresu stylistyki, językoznawstwa, komunikacji pozawerbalnej, a także warsztaty, na których słuchacze uczą się organizowania swojej wypowiedzi i zasad komunikacji.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego umożliwiają zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać w szkole uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce, może też pracować za granicą.
miejscowość: Rzeszów   |   prowadzący: Uniwersytet Rzeszowski
Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: redakcja językowa tekstu to studia podyplomowe, których celem jest przygotowanie filologów do wykonywania zawodu redaktora tekstu. Osoby związane z branżą dziennikarską będą mogły natomiast poszerzyć posiadane kwalifikacje językowe.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: słowo na ekranie, w mowie i w piśmie to studia podyplomowe skierowane w pierwszej kolejności do wszystkich absolwentów studiów I lub II stopnia, którzy wiążą swoją karierę zawodową z szeroko rozumianymi mediami.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Celem studiów podyplomowych jest zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomicznych, użytkowych oraz tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Absolwent może przystąpić ponadto do egzaminu na tłumacza przysięgłego w dziedzinie tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów związanych z prawem, biznesem i ekonomią.
miejscowość: Katowice   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Studia podyplomowe „Wczesne nauczanie języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” realizowane przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum umożliwiają zdobycie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli w grupach przedszkolnych oraz uczących w pierwszym etapie edukacji szkolnej. Program kształcenia zawiera zarówno treści filologiczne, jak i związane z dydaktyką nauczania języka obcego.
miejscowość: Szczecin   |   prowadzący: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
znaleziono 9