Finanse i biznes

Studia podyplomowe z finansówStudia podyplomowe z dziedziny Finansów i biznesu już od wielu lat cieszą się rosnącą popularnością wśród absolwentów i specjalistów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę biznesową i w ten sposób dbać o nieustanny rozwój zawodowy. Przekrój dostępnych kierunków studiów w tej dziedzinie jest bardzo szeroki (począwszy od analizy i statystyki, poprzez księgowość a na prawie podatkowym kończąc), tak więc każdy zainteresowany może dobrać program do swoich aktualnych potrzeb i wymagań zawodowych.

Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji na Sopockiej Szkole Wyższej przygotowują do uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Realizowane są przez SSW we współpracy z PIKW. Przygotowują do pracy w działach audytu lub działach finansowych firm oraz instytucji publicznych. Dają wiedzę i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu CGAP i CIA.
miejscowość: Sopot   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie prowadzi pionierskie studia podyplomowe dla sektora finansowego obsługującego klientów korporacyjnych. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie specjalistycznej kadry zarządczej banków, przedsiębiorstw windykacyjnych, giełd, pracowników przedsiębiorstw rynku kapitałowego i innych instytucji finansowych.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii powstały z myślą o osobach, które zamierzają zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią lub zarządzać firmami z branży life science. Studia prowadzone są przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI).
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Dochodzenie wierzytelności bankowych to studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa na Uczelni Łazarskiego. Studia trwają dwa semestry i pozwalają słuchaczom na zdobycie wiedzy funkcjonowania banków i oraz innych podmiotów sektora finansowego.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość ACCA na Sopockiej Szkole Wyższej to jedyne tego typu studia na uczelni niepublicznej w północnej Polsce. przygotowują do zdobycia certyfikatu The Association of Chartered Certified Accountants, Kwalifikacja ACCA pozwala przyswoić nowoczesne sposoby zarządzania przedsiębiorstwem i jest uznawana 181 krajach, co otwiera drogę do międzynarodowej kariery w przestrzeni zarządzania czy finansów.
miejscowość: Sopot   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe "Kompetencje menedżera w biznesie", prowadzone przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, koncentrują się na najważniejszych obszarach kompetencji nowoczesnego menedżera, przygotowując do efektywnego zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie. Program został opracowany w oparciu o międzynarodowe doświadczenie liderów biznesu i wnikliwą analizę kompetencji kluczowych w zarządzaniu.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Program MBA Przedsiębiorczość jest odpowiedzią na lukę, która pojawiła się na rynku kursów MBA w naszym kraju: są to studia dla właścicieli firm będących na początku swojej drogi rozwój (mikro oraz małych przedsiębiorstw) prowadzone przez ekspertów i praktyków biznesu. Program studiów zawiera przekrojową wiedzę potrzebną do zarządzania przedsiębiorstwem.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe "Doradztwo dodatkowe i podatki" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dają wiedzę i umiejętności potrzebne do udzielania porad dotyczących prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych. Absolwent studiów jest w pełni przygotowany do egzaminu państwowego uprawniającego do pracy jako doradca podatkowy. Słuchacze studium zyskują kwalifikacje do pracy jako samodzielni doradcy podatkowi oraz pełnienia takiej funkcji w firmach i instytucjach.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Celem studiów "Prawo deweloperskie i inwestycje na rynku mieszkaniowym", prowadzonych w ramach Akademii rynku nieruchomości na Uczelni Łazarskiego, jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji u osób, które zajmują się działalnością deweloperską na różnych płaszczyznach. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie branżowe.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe Przygotowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z Funduszy Unijnych realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia i funkcjonowania Funduszy Unijnych oraz ich przygotowaniem w zakresie metodologii opracowania, wdrażania, ewaluacji i rozliczania.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia Rachunkowość Budżetowa i Kontrola Zarządcza w JST prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą skierowane są do urzędników samorządowych zajmujących się sfera finansową. Program tych studiów podyplomowych obejmuje wiedzę i umiejętności przydatne głównie w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i rodzajów. Słuchacze zdobywają wiedzę potrzebną do pracy w sektorze finansów publicznych, pełniących funkcję głównych księgowych, skarbników i pracowników działów finansowo-księgowych,.
miejscowość: Sopot   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Podyplomowe Roczne Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują do pracy w charakterze księgowego lub finansisty w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz do prowadzenia usługowej działalności gospodarczej prowadzenie ksiąg rachunkowych. Program tych studiów podyplomowych skupia się na przekazaniu wiedzy dotyczącą gospodarczo-finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia podyplomowe Sprawozdawczość Finansowa wg MSSF / MSR prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą skierowane są do kadr finansowo-księgowych. Kształcą zgodnie z regułami wyznaczonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF-MSR) określonymi przez Komitet Międzynarodowych Standardów (KMSR). Dzięki temu absolwenci mają m.in. praktyczną umiejętność sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF/MSR,
miejscowość: Sopot   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe "Wycena nieruchomości" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dają wiedzę i umiejętności potrzebne do szacowania wartości nieruchomości. Absolwent studiów jest w pełni przygotowany do egzaminu państwowego uprawniającego do pracy jako rzeczoznawcy majątkowi - samodzielni lub w firmach i instytucjach. Słuchacze studium zyskują kwalifikacje do pracy przy określeniu wartości rynkowej, odtworzeniowej i katastralnej nieruchomości.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia Podyplomowe Wyceny Nneruchomości (SPWN), prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, stanowią pierwszy etap do uzyskania uprawnień państwowych rzeczoznawcy majątkowego. W trakcie dwusemestralnej nauki uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości, która jest wykorzystywana w sześciomiesięcznej praktyce zawodowej kształtującej umiejętności i kwalifikacje przyszłych rzeczoznawców majątkowych.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych
znaleziono 19