Logistyka i transport

Studia podyplomowe z logistyki i transportuMnogość czynników, które mają wpływ na sprawne funkcjonowanie procesów logistycznych, sprawia, że specjaliści z tej dziedziny muszą stale poszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje. Studia podyplomowe są natomiast najlepszym sposobem na zapoznanie się z najnowszymi trendami i wiedzą z sektora logistycznego i transportowego.

Studia podyplomowe "Agent celny " na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni skierowane są do osób związanych zawodowo z obsługą celną – agentów celnych oraz urzędników celnych, a także osób pracujących w firmach realizujących międzynarodowy obrót towarowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, absolwenci kierunku zostaną wpisani na oficjalną listę agentów celnych.
miejscowość: 3 Gdynia   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych prowadzone przez Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej adresowane sa do osób które ukończyły studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym oraz posiadają tytuł zawodowy inżyniera, magistra, magistra inżyniera.
miejscowość: Lublin   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny
Studia podyplomowe "Logistyka w praktyce" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej pozwalają uporządkować i pogłębić wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami związanymi z łańcuchem logistyki. Można dzięki nim zdobyć kwalifikacje m.in.dotyczące logistyki zaopatrzenia i dystrybucji. Te studia podyplomowe są skierowane zarówno do już zatrudnionych w strukturach logistycznych, jak i chcących związać swoją przyszłość zawodową z tym rodzajem aktywności zawodowej.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia podyplomowe "Logistyka z elementami zarządzania produkcją" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przeznaczone są dla osób, które już pracują w sektorze TSL lub wiążą z nim swoją przyszłość zawodową. Studia prowadzone są we współpracy z VGL Group, znanym przedsiębiorstwem logistycznym wykorzystującym najnowszą technologię i koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw.
miejscowość: 3 Gdynia   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe Menedżer Logistyki rozwijają umiejętności zarządzania operacjami w łańcuchu dostaw i logistyką oraz controllingu i analizy finansowej, przenosząc ciężar na analizę stosowanych metod zarządzania i rozwiązań organizacyjnych dla konsekwencji podejmowanych decyzji operacyjnych. Kształtują postrzeganie logistyki w kategoriach narzędzi sukcesu w biznesie, a zarządzanie łańcuchem dostaw jako centrum odpowiedzialności za zysk.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Podyplomowe studia z zakresu "Nowoczesnego zarządzanie produkcją i logistyką" to doskonała propozycja dla specjalistów i kadry zarządzającej z zakresu produkcji i logistyki oraz dla wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.
miejscowość: Poznań   |   prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Studia podyplomowe na kierunku "Programowanie obrabiarek CNC", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowanie użytkowników procesów technologicznych uwzględniających obrabiarki sterowane numerycznie.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników prowadzone przez Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej adresowane są do absolwentów kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnego, które posiadają tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
miejscowość: Lublin   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny
Studia dotyczą problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej w prowadzeniu i organizacji transportu drogowego, spedycji i logistyki na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Studia wyposażają słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem realizację nałożonych na nich obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną.
miejscowość: Łódź   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
znaleziono 9