Medycyna i zdrowie

Medyczne studia podyplomoweStudia podyplomowe z zakresu medycyny i zdrowia dedykowane są w pierwszej kolejności absolwentom studiów medycznych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Z bogatej oferty polskich uczelni mogą jednak skorzystać także absolwenci innych kierunków, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje z zakresu, np. dietetyki lub ochrony zdrowia.

Studia podyplomowe "Analityka i diagnostyka chemiczna", prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takich jak chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa. Spełnia oczekiwania pracodawców z tych branż, gdzie stosowane są analizy i diagnozy chemiczne, np. przemysł spożywczy, ochrona zdrowia.
miejscowość: Wrocław   |   prowadzący: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
Studia podyplomowe na kierunku Animator promocji zdrowia z ukierunkowaniem na odnowę biologiczną, prowadzone przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji, mają na celu przygotowanie do pracy w zakresie prozdrowotnej działalności zarówno w obszarze profilaktyki pierwotnej jak i wtórnej chorób cywilizacyjnych w gabinetach odnowy biologicznej i SPA, w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku oraz na obozach sportowych.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, wśród nauczycieli oraz w kręgu diagnostów laboratoryjnych. W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii, ponadto w programie uwzględnione zostały także wybrane zagadnienia z biotechnologii.
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa, prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, adresowane są do osób, które w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej korzystają z wiedzy z kilku dziedzin nauki: biologii, medycyny oraz prawa np. wymiar sprawiedliwości, organy ścigania oraz zakłady medycyny sądowej.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Uniwersytet Gdański Wydział Biologii
Studia podyplomowe Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju realizowane przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie mają na celu wykształcenie terapeuty integracji sensorycznej, który nabędzie i umiejętnie wykorzysta szereg technik pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju i zdobędzie szeroką wiedzę na temat wielu mechanizmów regulujących zachowanie dziecka.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Studia Żywienie Człowieka i Dietetyka stanowią uzupełnienie przygotowania merytorycznego absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do zakresu merytorycznego studiów podyplomowych, do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów objętych programem studiów.
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
Studia podyplomowe Fizjoterapia w sporcie na Wyższej Szkole Rehabilitacji skierowane są do fizjoterapeutów i osób związanych ze sportem. Słuchacze zdobędą unikalną wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu terapii manualnej, technik manipulacyjnych kręgosłupa oraz tapingu sportowego, umiejętności praktyczne pozwolą podjąć pracę w ośrodkach odnowy biologicznej, rehabilitacji podczas treningów i zawodów sportowych. Kierunek prowadzony jest w części teoretycznej poprzez platformę e-learning.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Celem studiów z zakresu "Gerontologii społecznej", prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych SGGW, jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy związanej z prowadzeniem działalności opiekuńczo-animacyjnej, adresowanej do ludzi w wieku starszym. Studia są ponadto doskonałym sposobem na poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i biomedycznych.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Społecznych
Celem Studiów podyplomowych Jakość żywności i systemy jej gwarantowania jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnego z normami serii ISO 9000 i 22000 oraz przygotowanie do wdrożenia albo doskonalenia systemu jakości, z uwzględnieniem innych systemów (GMP/GHP, HACCP) i akredytacji laboratoriów.
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
Studia podyplomowe "Komunikacja kryzysowa dla służb mundurowych, medycznych i społecznych", prowadzone przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, mają na celu wypracowanie i wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz podwyższonego stresu.
miejscowość: Bielsko-Biała   |   prowadzący: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Humanistyczno-Społeczny
Logopedia prowadzona w ramach Akademii skutecznej komunikacji na Uczelni Łazarskiego to czterosemestralne studia podyplomowe umożliwiające słuchaczom zdobycie atrakcyjnego zawodu, który pozwoli w sposób profesjonalny diagnozować i prowadzić terapię zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe Neurologopedia, prowadzone w ramach Akademii skutecznej komunikacji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, pozwalają słuchaczom na uzyskanie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie profesjonalnego diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń pochodzenia pochodzenia mózgowego mowy zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe z zakresu "Zarządzania placówkami ochrony zdrowia", prowadzone Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania różnymi strefami zdrowia publicznego, współpracy z innymi uczestnikami sektora zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej a także kierowania zakładami opieki zdrowotnej.
miejscowość: Dąbrowa Górnicza   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Celem studiów "Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi", prowadzonych w ramach Akademii rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego, jest przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy w zakresie wytycznych, zasad etycznych oraz aktów prawnych regulujących obszar badań klinicznych, ich projektowania i planowania, prowadzenia i monitorowania, zbierania i analizowania danych oraz interpretacji wyników.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący:
Celem Studium Prawa Medycznego, prowadzonego w ramach Akademii rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego, jest zaprezentowanie i przekazanie słuchaczom wiedzy o obowiązujących w Polsce standardach prawnych w zakresie szeroko rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz różnymi kręgami osobowymi, które udzielają świadczeń zdrowotnych.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
znaleziono 19