Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych na AMW w GdyniWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni od roku akademickiego 2017/2018 uruchomi nowy kierunek studiów podyplomowych „Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych”. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania niecyfrowych gier szkoleniowych i edukacyjnych.

Program studiów został opracowany z myślą o zapewnieniu słuchaczom kontaktu z różnorodnymi typami gier, co umożliwi im świadomy wybór dalszej specjalizacji zawodowej po ukończeniu studiów. Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy game designera w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów pracy projektanta gier mających kształtować umiejętności i postawy użytkowników jego produktów.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie rocznych studiów:
 • Teoria gier dla projektantów;
 • Projektowanie gier planszowych;
 • Projektowanie gier fabularnych;
 • Grywalizacja w edukacji i biznesie;
 • Filozofia i etyka w biznesie;
 • Prawne aspekty projektowania i produkcji gier;
 • Zarządzanie projektem kreatywnym;
 • Podstawy psychologii biznesu gier.

Celem studiów jest również aktywna pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej, budowanie własnego warsztatu, poznanie narzędzi, funkcjonujących na rynku szkoleń i edukacji rozwiązań opartych na grach oraz praktycznego ich zastosowania.

Głównymi adresatami studiów są:
 • pracownicy branż kreatywnych,
 • trenerzy biznesu,
 • event menadżerowie,
 • projektanci gier,
 • nauczyciele szkolni i akademiccy chcący poznać nowoczesne metody dydaktyczne,
 • pracownicy i działacze organizacji pozarządowych w zakresie edukacji lub kultury.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych jest złożenie projektu dyplomowego, czyli kompletnego prototypu gry wraz z opisem grupy docelowej, strategią sprzedaży oraz raportami z testów jakościowych. Poziom wymagań we wzmiankowanym zakresie jest tożsamy ze standardami wymagań obowiązującymi na rynku profesjonalnym, co stanowi gwarancję dobrego przygotowania absolwenta do wykonywania zawodu game designera.

Nowe kierunki studiów podyplomowych - wybierz program dla siebie