logo przPolitechnika Rzeszowska uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych we współpracy z Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu. Pracownicy PZL Mielec, lidera krajowej branży lotniczej i jednego z największych pracodawców na Podkarpaciu, rozpoczną studia podyplomowe na kierunku Technika śmigłowcowa utworzonym w ramach Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz.

Program studiów „Technika śmigłowcowa” został opracowany na potrzeby Polskich Zakładów Lotniczych z Mielca.
Program dydaktyczny nowego kierunku studiów podyplomowych będzie obejmował następujące zagadnienia:
  • metody komputerowe stosowane w projektowaniu i konstrukcji śmigłowców,
  • podstawy teorii inżynierii systemów
  • śmigłowcowe zespoły napędowe.

Nad programem nowego programu podyplomowego pracowali naukowcy Politechniki Rzeszowskiej oraz pracownicy PZL Mielec. 26 września odbędzie się uroczyste podpisanie umowy w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów podyplomowych oraz umowy pomiędzy Politechniką Rzeszowską a Gminą Miejską Mielec w sprawie współpracy uczelni z samorządem terytorialnym między innymi w zakresie:
  • prowadzenia studiów podyplomowych,
  • Organizacji szkoleń i kursów,
  • rozwoju lotnictwa i pilotażu.

Nowe kierunki studiów podyplomowych - wybierz program dla siebie