Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie GdańskimUniwersytet Gdański w swej ofercie edukacyjnej oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich posiada ponadto bogatą ofertę studiów podyplomowych, które są niezwykle pomocne we wdrażaniu idei kształcenia przez całe życie (tzw. lifelong learning).

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy już rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, przez co zwiększy się ich atrakcyjność na rynku pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego.

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy do roku z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

Obecnie trwa rekrutacja na studia podyplomowe, które rozpoczną się od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 - rejestracja odbywa się poprzez stronę Internetowa Rejestracja Kandydatów 2015/2016.

Z wybranymi kierunkami studiów podyplomowych możecie zapoznać się tutaj:

Nowe kierunki studiów podyplomowych - wybierz program dla siebie