Rekrutacja zimowa na Uniwersytecie WrocławskimUniwersytet Wrocławski rozpoczął rekrutację zimową na rok akademicki 2015/2016. W ofercie uczelni znajdziecie zarówno szeroki wybór studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, jak i programów studiów podyplomowych.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej rekrutacji tj. harmonogramy, opisy kierunków, opłaty za studia niestacjonarne, wykaz dokumentów znajdziecie w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytet Wrocławskiego: www.rekrutacja.uni.wroc.pl

Sprawdź również: studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lista kierunków studiów podyplomowych, na które prowadzona jest rejestracja w ramach rekrutacji zimowej:

Biblioterapia, studia podyplomowe
Termin rejestracji internetowej i składania dokumentów: 10.04.2015 r. – 5.02.2016 r.

Edukacja małego dziecka, kwalifikacyjne studia podyplomowe
Termin rejestracji internetowej i składania dokumentów: ciągły

Informatyka dla nauczycieli, studia podyplomowe
Termin rejestracji internetowej i składania dokumentów: 01.06.2015 r. – 30.12.2015 r.

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Terapia pedagogiczna, kwalifikacyjne studia podyplomowe
Termin składania dokumentów: ciągły

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, kwalifikacyjne studia podyplomowe
Termin składania dokumentów: ciągły

Nauczyciel fizyki w gimnazjum, studia podyplomowe
Termin rejestracji internetowej i składania dokumentów: ciągły

Nauczyciel przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, studia podyplomowe
Termin rejestracji internetowej i składania dokumentów: ciągły

Nauczyciel przyrody w szkołach podstawowych, kwalifikacyjne studia podyplomowe
Termin rejestracji internetowej i składania dokumentów: ciągły

Neurologopedia kliniczna, kwalifikacyjne studia podyplomowe logopedyczne
Termin rejestracji internetowej: 01.07.2015–10.02.2016 r.
Termin składania dokumentów: 01.07.2015–15.02.2016 r.
Termin rozpoczęcia studiów: marzec 2016 r.

Przygotowanie do zawodu nauczyciela, kwalifikacyjne studia podyplomowe
Termin składania dokumentów: ciągły

Szkolny doradca zawodowy, kwalifikacyjne studia podyplomowe
Termin rejestracji internetowej i składania dokumentów: ciągły

Wiedza o sztuce w kulturze, studia podyplomowe
Termin rejestracji w systemie IRKA: 1.06.2015–31.01.2016 r.
Termin składania dokumentów: 1.09.2015–31.01.2016 r. w sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UWr lub na ręce kierownika SPWSK w godzinach jego dyżurów
Termin rozpoczęcia studiów: luty 2016 r.

Wychowanie do życia w rodzinie, kwalifikacyjne studia podyplomowe
Termin rejestracji internetowej i składania dokumentów: ciągły.

Na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji zimowej na rok akademicki 2015/2016 odpowiada Dział Nauczania (tel. 71 375 22 37, 71 343 01 43, dzialnauczania@uni.wroc.pl).

Nowe kierunki studiów podyplomowych - wybierz program dla siebie