Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: rekrutacja na studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: rekrutacja na studia podyplomowe (Alias: uniwersytet-ekonomiczny-w-katowicach-rekrutacja-na-studia-podyplomowe) Kategoria: Jak wybrać podyplomówkę Śląska Szkoła Biznesu i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach rozpoczęła tegoroczną rekrutację na studia podyplomowe. Dla kandydatów przygotowano szereg nowości, które pozwolą podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności zarówno inżynierom i informatykom, jak i biznesmenom, kadrze zarządzającej, psycholom oraz młodym absolwentom studiów I lub II stopnia.

Śląska Szkoła Biznesu i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach może pochwalić się ponad 20- letnim doświadczeniem w zakresie kształcenia słuchaczy w ramach specjalistycznych studiów podyplomowych. Kadrę dydaktyczną tworzą najlepsi specjaliści i doświadczeni praktycy z wielu dziedzin i sektorów współczesnej gospodarki – zapewnia to najwyższy poziom kształcenia, który rokrocznie doceniany jest przez liczne grono zadowolonych absolwentów.

Nowe kierunki studiów podyplomowych w ofercie Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji UEK:
 • Aktywne doradztwo i pośrednictwo pracy
 • Analiza i modelowanie ryzyka przedsiębiorstwa
 • Audyt miejski
 • Custom publishing – tworzenie mediów firm i instytucji
 • Doskonalenie i modelowanie procesów metodą Lean Six Sigma
 • Ekonomia sportu
 • Elektroniczna administracja publiczna - rządowa i samorządowa - w teorii i praktyce
 • Finanse i rachunkowość w grupie kapitałowej
 • Informatyka i Technologia Informacyjna dla Nauczycieli
 • Metody i narzędzia zarządzania projektami
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Przetwarzanie i analiza danych biznesowych w systemie SAS
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Technologie automatyzacji działań marketingowych (Marketing Automation Technology)
 • Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki
 • Zarządzanie i marketing w biznesie
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi
 • Zastosowanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.


Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna i złożenie w biurze Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji wymaganej kompletnej dokumentacji:
 1. kwestionariusz (wydruk formularza na podstawie elektronicznej rejestracji) wraz z 4 zdjęciami dyplomowymi o formacie 4,5x6,5 cm,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnione podmioty,
 3. podanie o udzielenie zniżki w opłacie czesnego wraz z dokumentem poświadczającym prawo do zniżki.
Dokumenty można składać w biurze Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji (Katowice, ul. Pułaskiego 25, pokój 203 oraz 211 w zależności od kierunku studiów podyplomowych).

Nowe kierunki studiów podyplomowych - wybierz program dla siebie