Prawo i administracja

Studia podyplomowe z prawa i administracjiJesteś absolwentem prawa lub administracji i chcesz poszerzyć swoją wiedzę ze studiów? Twój pracodawca chciałby powierzyć Ci nowe stanowisko, ale musisz najpierw zdobyć niezbędną wiedzę? Jak to zrobić w krótkim czasie? Odpowiedź jest prosta: wybierz jeden z poniższych programów i zdobądź wymagane umiejętności w ciągu dwóch semestrów!

Studium z zakresu Administracji, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I oraz II stopnia, którzy interesują się funkcjonowaniem administracji państwowej oraz samorządów terytorialnych. Czas trwania studiów: trzy semestry.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie: nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych i prawnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w administracji publicznej. Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani będą do właściwego i kompetentnego pełnienia funkcji w administracji publicznej.
miejscowość: Łódź   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Studia podyplomowe "Administracja publiczna" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im.E.Kwiatkowskiego w Gdyni przeznaczone są dla urzędników oraz organów z nimi współpracujących. Koncentrują się na pracy w systemie projektowym zgodnym z PRINCE2®, tak aby uczestnicy zdobyli nowoczesne kompetencje. Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Altkom Akademia, która od wielu lat zajmuje się kształceniem kadr administracji publicznej.
miejscowość: 3 Gdynia   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe "Akta stanu cywilnego" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przeznaczone są dla pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, kandydatów do pracy w USC oraz osób, których praktyka zawodowa wymaga znajomości Ustawy Prawo o o aktach stanu cywilnego. Skupia się na tematyce prawnej dotyczącej stanu cywilnego obywateli oraz rejestracji jego zmian oraz na praktyce obsługi obywateli w tym zakresie.
miejscowość: 3 Gdynia   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych nadzorem, kontrolą i audytem wewnętrznym w poszczególnych sferach związanych z działalnością przedsiębiorstw, bankowości i administracji publicznej. Studia realizowane wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie (PIKW).
miejscowość: Katowice   |   prowadzący: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach
Studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa, prowadzone na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, adresowane są do osób, które w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej korzystają z wiedzy z kilku dziedzin nauki: biologii, medycyny oraz prawa np. wymiar sprawiedliwości, organy ścigania oraz zakłady medycyny sądowej.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Uniwersytet Gdański Wydział Biologii
Dochodzenie wierzytelności bankowych to studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa na Uczelni Łazarskiego. Studia trwają dwa semestry i pozwalają słuchaczom na zdobycie wiedzy funkcjonowania banków i oraz innych podmiotów sektora finansowego.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Celem studiów jest doskonalenie kadr zatrudnionych w sektorach zajmujących się problematyką przestępczość. Zdobyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności pozwolą na konceptualizację: programowania, zwalczania i zapobiegania przestępczości.
miejscowość: Łódź   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Funkcjonariusz administracji unijnej – kariera w instytucjach Unii Europejskiej to studia podyplomowe organizowane w ramach Akademii Administracji Publicznej na Uczelni Łazarskiego. Program studiów został skonstruowany tak, aby kompleksowo przygotować słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie EPSO.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe "Kadry i płace" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują do pracy w tzw. twardym HR (zarządzaniu zasobami ludzkimi). Umożliwiają nabycie kwalifikacji do rozliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej w firmach i instytucjach. Słuchacze studium nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w działach personalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wzorcami praktycznego działania.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studium administracji: Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej przeznaczone jest w szczególności dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej i audytu w administracji publicznej, kadry kierowniczej i pracowników w urzędach administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz w urzędach i jednostkach organizacyjnych tworzonych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
Legislacja w praktyce to jeden z programów studiów podyplomowych realizowanych w ramach Akademii Praktyków Prawa na warszawskiej Uczelni Łazarskiego. Program studiów powstał we współpracy z praktykami z zakresu legislacji, dlatego słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe "Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze" na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przygotowują do pracy w zawodzie mediatora. Słuchacze zapoznają się z wiedzą na temat sporów i metod ich rozwiązywania z punktu widzenia prawnego, psychologicznego oraz technik mediacyjnych. Zajęcia prowadzą doświadczeni mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji, a absolwenci mają możliwość wpisania na oficjalną listę mediatorów PCM Oddział Trójmiasto.
miejscowość: 3 Gdynia   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia podyplomowe Mediacje rodzinne i karne są organizowane przez Uczelnie Łazarskiego w ramach Akademii Prawa Sądowego. Trwają dwa semestry i kompleksowo przygotowują do roli mediatora w sprawach karnych, nieletnich oraz rodzinnych. Słuchacze w trakcie studiów dowiedzą się jak rozwiązywać spory i łagodzić konflikty, również z wykorzystaniem alternatywnych i niekonwencjonalnych metod.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia na kierunku "Negocjacje, mediacje oraz inne alternatywne metody rozwiązywania sporów", prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczone są dla osób, które legitymują się wykształceniem prawniczym. Na studia mogą być również przyjęte osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia z zakresu ekonomii, socjologii, administracji i psychologii oraz managerowie, posiadający podstawową wiedzę w zakresie prawa.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
znaleziono 76