Studia podyplomowe Nauczanie matematyki mają charakter kwalifikacyjny.

Adresaci studiów:
Zasady przyjęć : ukończone studia wyższe.

Program studiów:
Program obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu algebry, arytmetyki, analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości, statystyki i zastosowania technologii informacyjnej w dydaktyce.

Czas trwania : 3 semestry (350 godzin).

Rekrutacja:
Zasady rekrutacji : według kolejności zgłoszeń.
Terminy zgłoszeń : rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym.
Dokumenty: ksero dyplomu i oryginał do wglądu, wypełnienie kwestionariusza osobowego (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne, wniesienie opłaty wpisowej.

Jednostka prowadząca:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Kontakt:
Kierownik: Irena Gumowska
+48 82 565 64 72
podyplomowe@pwsz.chelm.pl

Adres:
ul. Nowy Świat 3
22-100 Chełm


Program w kategorii:
Kierunki studiów: EdukacjaŚcisłe