Podstawowym aktem prawnym określającym kto może zostać menedżerem oświaty jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. Podaje oo wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. W myśl tych przepisów powinien m.in. posiadać stosowne wykształcenie związane z zarządzaniem placówką oświatową. Menedżerskie studia podyplomowe dla kadry kierowniczej oświaty prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej spełnia to kryterium. Absolwenci tych studiów podyplomowych spełniający pozostałe ministerialne kryteria mogą kandydować na menadżera przedszkola, szkoły i innej placówki edukacyjnej.

Adresaci studiów:
Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej skierowane są głównie do osób, które chcą budować swoją karierę zawodową w strukturach edukacyjnych, głównie sektora publicznego. To głównie studia podyplomowe dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych z przynajmniej pięcioletnim stażem w pracy pedagogicznej. Studia menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki skierowane są do osób, które chcą zostać dyrektorem publicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub innej placówki oświatowej.

Program studiów:
Program ma służyć kadrze kierowniczej oświaty w osiąganiu sprawności organizacyjnej i profesjonalizmu zawodowego w realizacji zadań kierowniczych oraz działań innowacyjnych. Obejmuje on 200 godzin zajęć prowadzonych w systemie weekendowym podczas dwóch semestrów nauki. Zaweira 20 godzin zajęć praktycznych w ramach praktyk dyrektorskich w placówce oświatowej.

Wykaz przedmiotów podczas menedżerskich studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej :
Zarządzanie organizacjami. Proces kierowania szkołą, placówką oświatową
Prawo w systemie oświaty. Finanse organizacji budżetowych
Projektowanie pracy i rozwoju organizacyjnego szkoły
Marketing usług edukacyjnych
Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
Praktyki dyrektorskie

Rekrutacja:
Menedżerskie studia podyplomowe dla kadry kierowniczej oświaty na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej uprawnia dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich bez względu na kierunek. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w każdej edycji programu jest ograniczona.

Jednostka prowadząca:
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kontakt:
Mariola Kummer
+48 58 347 26 23
mku@zie.pg.gda.pl

Adres:
ul. Traugutta 79
80-233 Gdańsk


Program w kategorii: