Tworzenie i prowadzenie polskiej firmy oraz instytucji w zmieniających się warunkach makroekonomicznych wymaga od menadżerów biegłości w aspektach prawnych oraz ekonomicznych (głównie finansowych) podczas pełnienia funkcji zarządczej. Dlatego prawno-menedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej skupiają się na tych właśnie dwóch obszarach aktywności biznesowej. Pomagają uporządkować i pogłębić wiedzę teoretyczną oraz wspomóc doskonalenie umiejętności praktycznych pomocnych zarządzaniem przedsiębiorstwem i instytucją lub poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. Prawno-menedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują słuchaczy do realizowanie własnych pomysłów i przedsięwzięć o charakterze gospodarczym zarówno we własnej firmie, jak i u pracodawcy. Absolwenci nabywają kwalifikacji potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia własnej firmy, a także do wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu. Są przygotowania do realizacji wyzwań zawodowych o charakterze analitycznym i menedżerskim (średniego stopnia zarządzania) w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Adresaci studiów:
Program studia podyplomowych na kierunku prawno-menedżerskim na a Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej skupia się z jednej strony na różnych aspektach prawnych: prawa gospodarczego, podatkowego,prawa pracy. Z drugiej strony na aspekcie ekonomicznym pełnienia funkcji kierowniczej. Trzeci blok zajęć dotyczy poznawania poza prawnych i pozafinansowych rodzajów aktywności zawodowej managera - w tym polityki personalnej (HR), marketingowej oraz wykorzystywania narzędzi informatycznych. Podczas dwóch semestrów zajęć w trybie weekendowym odbywa się w sumie 160 godzin zajęć z ekspertami z różnych dziedzin prawa, ekonomii i zarządzania.

Wykaz przedmiotów podczas studiów podyplomowych "Logistyka w praktyce" prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej :

Przedmioty wiodące, których kurs kończy się egzaminem:
prawo gospodarcze
prawo podatkowe
finanse przedsiębiorstw i analiza sytuacji firmy
księgowość w pracy menedżera

Pozostałe przedmioty:
prawo pracy
komunikacja i negocjacje
marketing strategiczny
psychologia menedżera
zarządzanie zespołami kierowniczymi w praktyce
zamówienia publiczne
pozyskiwanie środków unijnych na działalność gospodarczą
analiza biznesowa w firmie
systemy informatyczne wspomagające prace menedżera

Program studiów:
Do rozpoczęcia prawno-menedżerskich studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej uprawnia dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich bez względu na kierunek. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w każdej edycji programu jest ograniczona.

Jednostka prowadząca:
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kontakt:
Aleksandra Todorowicz
+48 58 347 24 46
ato@zie.pg.gda.pl

Adres:
ul. Traugutta 79
80-233 Gdańsk


Program w kategorii: