Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) jest elementem strategii przedsiębiorstw i instytucji, która zakłada uwzględnianie w ich działalności także realizację celów pozakomercyjnych. Zwykle działalność tego typu zakłada działania na rzecz różnych grup interesariuszy (np. środowisk lokalnych) lub na rzecz dobra wspólnego (np. ochrony środowiska). Słuchacze studiów podyplomowych "Społeczna odpowiedzialność biznesu" prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zdobywają wiedzę co to znaczy "firma odpowiedzialna społecznie" oraz uczą się realizować takie działania w praktyce.

Adresaci studiów:
Podyplomowe studia "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej są skierowane do menadżerów i specjalistów chcących zdobyć i pogłębić wiedzę dotycząca wiedzę z obszaru CSR. Do aktualnych i potencjalnych pracowników przedsiębiorstw i instytucji oraz agencji zajmujących się komunikacją, marketingiem, public relations i human resouces.

Program studiów:
Program studiów podyplomowych "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu" na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej składa się z czterech bloków tematycznych. Dotyczą one podstawy działań CSR, realizacji projektów CSR, odpowiedzialności organizacji w relacjach międzyludzkich oraz odpowiedzialności organizacji - dobrych praktyk. Poza ekspertami Wydziału zajęcia prowadzą pracownicy m.inn. Forum Odpowiedzialnego Biznesu,Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), firm consultingowych PwC, Deloitte, Martis Consulting, rządowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP,) agencja personalna a w czwartym bloku – dyrektorzy działów CSR z firm Lotos, PSG, Microsoft, Polpharma. To w sumie 180 zajeć podczas dwóch semestrów w trybie weekendowym.

Słuchacze tych studiów podyplomowych uczą się co to znaczy być firmą odpowiedzialną - wobec społeczeństwa, pracowników, klientów. Zastanawiają się jak wpisać realizację projektów CSR w strategię i pozostałe aktywności firmy i instytucji. Uczą się jak zaplanować i przeprowadzić efektywne działałania CSR oraz jak skonstruować dobry raport na temat tej aktywności w zgodzie z wytycznymi Global Reporting Initiative, CRI to niezależna międzynarodowej organizacji wyznaczająca standardy zachowań firm i instytucji m.in. w takich obszarach jak wpływ na klimat, przestrzeganie praw człowieka czy zapobieganie korupcji.

Cały kurs studiów podyplomowych kończy się egzaminem.

Wykaz przedmiotów podczas studiów podyplomowych "Logistyka w praktyce" prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

BLOK I Podstawy działań CSR
Strategia firmy a projekty społeczne
CSR-nowe wyzwania dla organizacji
Idea zrównoważonego rozwoju
Ekonomia społeczna

BLOK II Realizacja projektów CSR
Normy CSR / norma 26000
Budowanie raportów zintegrowanych
Raportowania społeczne - GRI
Idea dialogu społecznego
Odpowiedzialne inwestowanie RESPECT Index
Zarządzanie projektem
Zrównoważony łańcuch dostaw
Projekty CSR ochrony środowiska

BLOK III Odpowiedzialność organizacji w relacjach międzyludzkich
Zarządzanie ludźmi, zarządzanie personelem
Wolontariat pracowniczy
Fundacje i zasady współpracy NGO z firmami
Etyka w działaniach firm
Programy i kodeksy etyczne
Komunikowanie o CSR - PR a CSR

BLOK IV Odpowiedzialność organizacji - dobre praktyki
CSR w małych firmach
Uczelnia społecznie odpowiedzialna
Dialog społeczny realizowany przez firmę
Odpowiedzialność za produkt
Rola fundacji w realizacji strategii CSR w PSG
Dobre praktyki CSR Grupy LOTOS przez pryzmat strategii CSR firmy
CSR - wspieranie obywatelskości

Rekrutacja:
Do rozpoczęcia studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy" na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej uprawnia dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich bez względu na kierunek. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w każdej edycji programu jest ograniczona.

Jednostka prowadząca:
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kontakt:
Hanna Filipkowska
+48 58 347 23 08
logos@zie.pg.gda.pl

Adres:
ul. Traugutta 79
80-233 Gdańsk


Program w kategorii: