Celem studiów podyplomowych Tłumacz języka angielskiego prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach jest zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomicznych, użytkowych oraz tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Absolwent może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego w dziedzinie tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów związanych z prawem, biznesem i ekonomią. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, instytucjach administracji publicznej: sądach, prokuraturach, biurach turystycznych, kancelariach, firmach międzynarodowych.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN).

Adresaci studiów:
Adresat oferty:
- osoby kończące studia na filologii angielskiej, chcące poszerzyć wiedzę w zakresie tłumaczenia tekstów prawnych, biznesowych i ekonomicznych
- pracownicy firm międzynarodowych (działy handlu zagranicznego, logistyki)
- osoby kończące studia na filologii angielskiej, chcące przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Program studiów:
Zajęcia odbywać się będą z następujących przedmiotów:
- Teoretyczne podstawy translatoryki;
- Techniki sporządzania notatek;
- Tekst i jego odmiany;
- Tłumaczenie tekstów specjalistycznych;
- Tłumaczenie ustne tekstów pisemnych;
- Tłumaczenie konsekutywne;
- Przekład audiomedialny;
- Tłumaczenie wspomagane komputerowo;
- Tłumaczenie symultaniczne;
- Tłumaczenie przysięgłe i sądowe;
- Tłumaczenie tekstów artystycznych;
- Stylistyka języka polskiego.

Rekrutacja:
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych) przyjęcia wg kolejności złożenia niezbędnych dokumentów.

Czas trwania studiów: 2 semestry - 210 godzin.
Miejsce składania dokumentów: Sekcja Informacji o Uczelni i Rekrutacji.
Min. ilość osób w grupie: 8.

Jednostka prowadząca:
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Kontakt:

+48 32 207 92 00
+48 32 207 92 01
nabor@gallus.pl
rekrutacja@gallus.pl
info@gallus.pl

Adres:
ul. Gallusa 12
40-594 Katowice


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Języki obce