Słuchacze tego kierunku dowiedzą się o znaczeniu i roli infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju współczesnej gospodarki i kultury, o aktywnych formach wykorzystania internetu do komunikacji z mieszkańcami, inwestorami i turystami, o inteligentnych systemach transportowych, o sieciach inteligentnych i inteligentnych budynkach.

Umiejętne połączenie tradycyjnej infrastruktury miejskiej jak sieci transportu miejskiego, wodociągi, sieć ciepłownicza, elektryczna i gazownicza – z nowoczesnymi systemami łączności elektronicznej – zdecydowanie ułatwi korzystanie z tych usług. Uczyni je bardziej efektywnymi, zaś w konsekwencji poprawi jakość życia i zwiększy dobrobyt wspólnot lokalnych. Taka integracja w ramach koncepcji smart city doskonale określa ideę zrównoważonego rozwoju miasta. Po ukończeniu tych studiów, absolwenci będą wiedzieć jak skutecznie zaprząc teleinformatykę do zmian na lepsze.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe rekomendowane są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych ze stopniem co najmniej licencjata lub inżyniera pragnących włączyć się w najbardziej dynamiczną gałąź usług XXI wieku - przetwarzanie informacji. Pod pojęciem „smart city" – inteligentne miasto – należy rozumieć takie zmiany w sposobie zarządzania, dzięki którym mieszkańcy odczuwają nową jakość życia.

Program studiów:
Program studiów obejmuje między innymi:
- przedstawienie idei społeczeństwa informacyjnego oraz inteligentnych miast (smart cities),
- podstawy prawne funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce i na świecie,
- aktywne formy wykorzystania internetu do komunikacji z mieszkańcami, inwestorami i turystami,
- nowe sposoby zarządzania miastami i organizacjami,
- inteligentne systemy transportowe, sieci inteligentne, inteligentne budynki,
- znaczenie i rola infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju współczesnej gospodarki i kultury,
- elektroniczna administracja, informatyzacja działalności organów władzy publicznej, podpis elektroniczny,
- gospodarka i handel elektroniczny, e-learning, telemedycyna, geoinformacja,
- przykłady udanych wdrożonych projektów.

Rekrutacja:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału FAIS UJ na ulicy Remonta 4 w Krakowie z reguły co dwa tygodnie w soboty i (sporadycznie) w niedziele.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kontakt:
Monika Bogucka
+48 12 663 5610
bogucka@uj.edu.pl
pawel.wegrzyn@uj.edu.pl

Adres:
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków


Program w kategorii:
Kierunki studiów: InformatykaTechniczne