Celem Studiów podyplomowych Jakość żywności i systemy jej gwarantowania jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnego z normami serii ISO 9000 i 22000 oraz przygotowanie do wdrożenia albo doskonalenia systemu jakości, z uwzględnieniem innych systemów (GMP/GHP, HACCP) i akredytacji laboratoriów.

Na podstawie zdanych egzaminów i otrzymanych zaliczeń Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, według wzoru określonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słuchacze studiów mogą dodatkowo otrzymać certyfikat „Asystenta Systemu Zarządzania Jakością” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Asystent jakości ma uprawnienia do wdrażania systemu jakości i wykonywania auditów wewnętrznych. Ponadto mogą otrzymać certyfikat „Standardy jakościowe dla sieci handlowych” wydawany przez TÜV Akademia Polska.

Adresaci studiów:
Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących na stanowiskach kierowników produkcji i laboratoriów, technologów żywności oraz kadry technicznej związanej z zarządzaniem produkcją, kontrolą i oceną jakości żywności, do nauczycieli szkół przemysłu spożywczego i pracowników stacji Sanepidu.

Program studiów:
Program studiów Jakość żywności i systemy jej gwarantowania będą realizować pracownicy Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz specjaliści jednostki certyfikującej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. a także firmy szkoleniowej TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

W programie studiów znajdą się m.in. przedmioty:
- Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności
- Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym ISO-9000
- Analiza sensoryczna w ocenie jakości żywności – sprawdzanie wrażliwości sensorycznej
- Kształtowanie jakości napojów
- Aspekty zdrowotne żywności
- Kształtowanie jakości żywności pochodzenia zwierzęcego
- Żywność genetycznie modyfikowana
- Metodologia oceny trwałości żywności
- Nowoczesne techniki badania jakości żywności
- Standardy wymagane przez sieci handlowe
- Zanieczyszczenia żywności
- Jakość i rodzaje opakowań
- Kształtowanie jakości żywności pochodzenia roślinnego
- Prawne aspekty bezpieczeństwa i kontroli żywności
- Dodatki do żywności
- Standaryzacja, certyfikacja i akredytacja
- Audity Systemu Zarządzania Jakością
- TQM (Kompleksowe zarządzanie przez jakość)

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności

Kontakt:
mgr inż. Bogusława Miłek
+48 12 662 48 34
b.milek@ur.krakow.pl

Adres:
ul. Balicka 122
31-149 Kraków


Program w kategorii: