Program studów podyplomowych Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmuje następujące przedmioty:
- diagnoza dziecka i środowiska wychowawczego,
- dydaktyka nauczania zintegrowanego,
- dydaktyka wychowania przedszkolnego,
- edukacja medialna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
- elementy matematyki,
- elementy wiedzy o literaturze i języku,
- metodyka wychowania fizycznego,
- muzyka i ruch,
- pedagogika przedszkolna,
- pedagogika wczesnoszkolna,
- pedagogika zabawy,
- plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka.
Adres:
ul. Krzywe Koło 9
18-400 Łomża

Kontakt:

+48 86 216 70 50
dziekanat@lomza.janski.edu.pl

Jednostka prowadząca:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży

Kierunki studiów: Pedagogika