Studia mają za zadanie przekazanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe Zarządzanie i marketing przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół, o specjalnościach innych niż Zarządzanie i marketing, kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Program studiów:
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:
- najnowsze tendencje w zarządzaniu organizacją,
- zarządzanie strategiczne,
- zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji,
- podstawy marketingu,
- zarządzanie logistyczne,
- zarządzanie jakością,
- psychologia zarządzania,
- zarządzanie w kategoriach projektu,
- budowanie strategii marketingowych,
- techniki promocji,
- biznes plan,
- negocjacje w zarządzaniu,
- zarządzanie finansami.

Rekrutacja:
Studia trwają dwa semestry. Program studiów obejmuje 176 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie m. in.: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania.

Jednostka prowadząca:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kontakt:

+48 81 740 84 74
spd@wspa.pl

Adres:
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin


Program w kategorii: