Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry kierowniczej i właścicieli firm, pracowników pionów personalno-kadrowych, doradców personalnych oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Program studiów:
Program studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi:
- planowanie zasobów ludzkich i analiza pracy,
- rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników,
- psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji pracowników,
- systemy motywacyjne,
- wartościowanie pracy i wynagradzanie pracowników,
- zarządzanie kompetencjami,
- szkolenie i rozwój pracowników,
- systemy oceny pracy,
- strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi,
- marketing personalny,
- public relations wewnętrzne,
- negocjacje i mediacje w sprawach pracowniczych,
- organizacja i zadania działu personalnego,
- kulturowe i etyczne aspekty ZZL,
- krawo pracy i kształtowanie zbiorowych stosunków pracy,
- ubezpieczenia społeczne,
- treningi interpersonalne.

Rekrutacja:
Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń przewidzianych w programie studiów.

Jednostka prowadząca:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kontakt:

+48 81 740 84 74
spd@wspa.pl

Adres:
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Zarządzanie