Jednym z celów studiów podyplomowych: Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej jest doskonalenie umiejętności kadry inżynierskiej z zakresu szeroko pojętej automatyki przemysłowej. W programie zakres nauczania obejmuje między innymi wiedzę nt.: sterowania procesami technologicznymi, aparatury metrologicznej, mikroprocesorowych sterowników logicznych, przykładowych układów wykonawczych linii technologicznych i ogólnie pojętej informatyki przemysłowej. Na studiach podejmowane będą także zagadnienia dotyczące nowoczesnych strategii sterowania energooszczędnego, norm i zasad sporządzania dokumentacji technicznej oraz zagadnień kompatybilności. Dodatkowymi umiejętnościami jakie może uzyskać student to posługiwanie się nowoczesnym oprogramowaniem niezbędnym w procesie opracowania algorytmów sterowania i wizualizacji, oraz oprogramowaniem wspomagającym proces projektowania inżynierskiego.

Adresaci studiów:
Osoby zainteresowane powinny posiadać podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki i mechaniki.

Program studiów:
Podczas nauki zostaną poruszone następujące zagadnienia:
- Elektropneumatyczne układy automatyki przemysłowej
- Programowanie sterowników PLC
- Sterowanie nadrzędne i wizualizacja procesów przemysłowych
- Czujniki, przetworniki pomiarowe i systemy akwizycji danych
- Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i instalacji
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla systemów automatyki
- Przemysłowe układy bezpieczeństwa
- Struktury, sterowanie i projektowanie energooszczędnych przemysłowych układów elektromechanicznych
- Serwonapędy i roboty przemysłowe

Studia trwać będą 2 semestry, w sumie planowane jest ok. 210 godzin zajęć.

Rekrutacja:
Nabór na studia jest wolny, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Jednostka prowadząca:
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Kontakt:
dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. Politechniki Lubelskiej
+48 81 538 43 38
we.knme@pollub.pl

Adres:
ul. Nadbystrzycka 38a
20-618 Lublin


Program w kategorii:
Kierunki studiów: InformatykaTechniczne