Studia podyplomowe Virtual prototyping są przeznaczone do osób, które pragną:
- nabyć specjalistyczną wiedzę z zakresu virtual prototyping,
- nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji maszyn i urządzeń w przestrzeni wirtualnej CAD,
- poznać zagadnienia niezbędne w projektowaniu systemów wytwarzania CAx,
- poznać metody tworzenia symulacji numerycznych w systemach MES oraz MBS,
- poznać systemy symulacji procesów symulacji procesów wytwarzania poszczególnych elementów wchodzących w skład zaprojektowanych struktur mechanicznych CA.

Adresaci studiów:
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym oraz posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera.

Program studiów:
Studia trwają 2 semestry (łącznie 255 godzin). Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Jednostka prowadząca:
Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Kontakt:
mgr inż. Jolanta Ryczek
+48 81 538 42 37
r.ryczek@pollub.pl

Adres:
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin


Program w kategorii: