Ukończenie studiów pozwala na pełnienie zadań pracownika Służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 246, poz. 2468) pozwala również na prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp dla pracowników.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej. Dodatkowo, możliwe jest otrzymanie świadectwa ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz po ukończeniu dodatkowego szkolenia dyplomu audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Studia adresowane są również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Program studiów:
W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa.

Uczestniczenie w zajęciach pozwala studentom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy.

W toku studiów studenci poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, w większości Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości oraz pracowników Akademii Medycznej i praktyków zajmujących się problematyką bhp.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz zajęć ćwiczeniowo-projektowych, połączonych z rozwiązywaniem studiów przypadków obejmujących typowe zagadnienia związane z tematyką zajęć (przedmiotu).

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, zjazdy w wybrane soboty i niedziele, w wymiarze 188 godzin dydaktycznych, w tym 128 godzin wykładów oraz 60 godzin zajęć ćwiczeniowo-projektowo-seminaryjnych.

Jednostka prowadząca:
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Kontakt:
dr inż. Adam Górny
+48 (0-61) 665 34 07
+48 602 184 115
adam.gorny@put.poznan.pl

Adres:
ul. Strzelecka 11
60-965 Poznań


Program w kategorii:
Kierunki studiów: BezpieczeństwoBHP