Wyższa Szkoła Sopocka we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. prowadzi studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują Certyfikat Audytora Wewnętrznego II stopnia PIKW oraz wpis do Krajowej Listy profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.
Studia te dają wiedzę i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu CGAP - Certified Government Auditing Professional oraz CIA - Certified Internal Auditor.

Adresaci studiów:
Program studiów Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji na SSW został przygotowany z myślą o osobach, które na co dzień pracują lub planują rozpocząć karierę w działach audytu lub działach finansowych. Absolwenci studiów podyplomowych zyskują cenne kwalifikacje, które pozwolą na przygotowanie profesjonalnego audytu dla firmy.

Program studiów:
Studia trwają dwa semestry. W czasie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów omawiane są zagadnienia związane m.in. z:

systemami kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej,
międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego,
rachunkowością finansową,
podstawami rachunkami kosztów i rachunkowości zarządczej,
analizą ryzyka i planowaniem długoterminowym w audycie wewnętrznym,
podstawami prawa podatkowego,
metodyką pracy audytora wewnętrznego,
prawem zamówień publicznych.

Rekrutacja:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać słuchacze studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Jednostka prowadząca:
Sopocka Szkoła Wyższa

Kontakt:
Halina Nowicka
+48 505 139 566
hnowicka@ssw.sopot.pl

Adres:
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot


Program w kategorii: