Zarządzanie personelem to studia podyplomowe prowadzone na Wyższej Szkole Sopockiej, które zostały przygotowane dla wszystkich zainteresowanych obszarem human resources management. W trakcie wykładów i ćwiczeń słuchacze omawiają zagadnienia obejmuje dwa najważniejsze obszary HR: tak zwany twardy oraz miękki. Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do budowania strategii personalnej firmy, opracowania procesu rekrutacji i selekcji kandydatów, a także zatrudniania i wdrażania pracownika. W trakcie studiów zdobędą też praktyczne umiejętności z zakresu obsługi i rozliczeń kadrowo-płacowych.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe Zarządzanie personelem na SSW z powodzeniem mogą rozpocząć osoby, które planują dopiero rozpoczęcie kariery w obszarze HR. Zagadnienia omawiane w ramach programu studiów przydadzą się również obecnym pracowników działów personalnych oraz kadrowo-płacowych. Słuchaczami studiów podyplomowych zostają również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Program studiów:
Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia, na których omawiane są zagadnienia z zakresu:

prawa pracy,
dokumentacji personalnej,
zatrudniania cudzoziemców,
dokumentacji płacowej,
naliczania wynagrodzeń w stosunku do pracy,
świadczeń pracowniczych,
zagadnień obowiązkowych wpłat i dofinansowanie PFRON,
naliczania wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych,
obowiązku pracodawcy w zakresie rozliczeń ZUS, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanego, Świadczeń Pracowniczych,
opodatkowania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę,
bezpieczeństwa i higiena pracy,
zasad pracy w programie PŁATNIK,
szkoleń pracownicze,
zarządzania przez cele,
motywowania pracowników,
zarządzania efektywnością pracowników,
budowania systemu wynagrodzenia,
komunikacji w organizacji.

Rekrutacja:
Słuchaczami studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie personelem mogą zostać absolwenci wszystkich kierunków pierwszego i drugiego stopnia.

Jednostka prowadząca:
Sopocka Szkoła Wyższa

Kontakt:
Halina Nowicka
+48 505 139 566
hnowicka@ssw.sopot.pl

Adres:
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot


Program w kategorii: