Sopocka Szkoła Wyższa prowadzi studia podyplomowe, które kompleksowo przygotowują do pracy przy projektowaniu, urządzaniu, a także pielęgnacji terenów zielonych: od przydomowych ogrodów po zieleń miejską. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni to kierunek, który powstał z myślą o osobach, które na co dzień pracują w tej branży i chciałby poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie projektowania terenów zielonych. Wśród wykładowców minimum 50% to praktycy (firmy wykonawcze).

Adresaci studiów:
Słuchaczami studiów zostają absolwenci ogrodnictwa, architektury krajobrazu i kierunków pokrewnych, którzy na już pracują lub chcą pracować w branży związanej z aranżacją przestrzeni zewnętrznej. Studia podyplomowe są polecane także właścicielem firm zajmujących się projektowaniem ogrodów czy zieleni miejskiej.

Program studiów:
Słuchacze uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, które są organizowane w ramach następujących bloków tematycznych:

biologia roślin,
dendrologia,
gleboznawstwo,
podstawy ekologii,
zasady kompozycji w projektowaniu,
historia sztuki ogrodowej,
projektowanie terenów zieleni,
grafika inżynierska,
prawo regulujące planowanie przestrzenne,
instalacje budowlane i materiałoznawstwo,
budowa terenów zielonych,
zasady pielęgnacji terenów zielonych.

W ramach studiów prowadzone będą zarówno zajęcia kameralne (wykłady i ćwiczenia)), jak i zajęcia terenowe, w tym:
inwentaryzacja dendrologiczna,
operat geodezyjny,
zdjęcia fitosocjologiczne.

Studenci biorą udział w pracach przy zieleni przy jednej inwestycji oraz biorą udział w wyjazdach studialnych (np. arboreta, szkółki roślin, zabytkowe parki, przykładowe realizacje terenów zieleni – ich zalety i wady).

Rekrutacja:
Studia zostały przygotowane specjalnie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) obszaru nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych lub technicznych. Słuchaczami zostają także osoby pracujące w administracji rządowej oraz w firmach deweloperskich.

Jednostka prowadząca:

Kontakt:
Halina Nowicka
+48 505 139 566
hnowicka@ssw.sopot.pl

Adres:
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot


Program w kategorii: