Sopocka Szkoła Wyższa prowadzi studia podyplomowe Zarządzanie projektem w architekturze i budownictwie przeznaczone dla osób związanych z architekturą i budownictwem. Zarządzanie projektem w architekturze i budownictwie to studia o charakterze praktycznym, podczas których słuchacze uczestniczą w zajęciach odbywających się bezpośrednio w firmach deweloperskich oraz biurach projektowych. Program studiów obejmuje również pracę z wykorzystaniem Microsoft Projekt do zarządzania projektami.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe Zarządzanie projektem w architekturze i budownictwie na Sopockiej Szkole Wyższaej są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane nowoczesnymi metodami zarządzania projektami w budownictwie i chcą zdobyć umiejętności w tym zakresie. Słuchaczami zostają zarówno architekci, pracownicy sektora budowlanego oraz firm deweloperskich, a także specjaliści zatrudnieni w jednostkach samorządowych.

Program studiów:
Słuchacze uczestniczą zajęciach, które dotyczą takich zagadnień jak:

wprowadzenie do zarządzania projektem w architekturze i budownictwie,
podstawy ekonomii i prawa przy prowadzeniu firmy,
metodyka zarządzania projektami,
finanse i rachunkowość zarządcza dla architektów,
zarządzanie ryzykiem w projektach architektonicznych i budowlanych,
finanse publiczne dla architektów,
zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie architektonicznym,
elementy zarządzania nieruchomościami,
planowanie i realizacja projektu.

Rekrutacja:
Aby zostać przyjętym należy być absolwentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Jednostka prowadząca:
Sopocka Szkoła Wyższa

Kontakt:
Halina Nowicka
+48 505 139 566
hnowicka@ssw.sopot.pl

Adres:
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot


Program w kategorii:
Kierunki studiów: TechniczneZarządzanie