Celem studiów podyplomowych Rehabilitacja dzieci i niemowląt jest doskonalenie zawodowe z zakresu wczesnej rehabilitacji dzieci. Studia skierowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych zajmujących się terapią dzieci i niemowląt.Dodatkowo w ramach studiów proponujemy kurs pierwszej pomocy. Kierunek prowadzony jest w części teoretycznej poprzez platformę e-learning.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do fizjoterapeutów, osób z wykształceniem medycznym, pedagogicznym, ale także do wszystkich zainteresowanych pracą z dziećmi. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Program studiów:
Podczas studiów student zapozna się z metodami diagnostyki i terapii stosowanej w leczeniu chorób genetycznych, asymetrii posturalnych, zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego, uszkodzonych splotów ramiennych, korekcji wad postawy oraz wad wrodzonych. Dodatkowo w ramach studiów proponujemy kurs pierwszej pomocy.
Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą studentowi na lepsze i pełniejsze poszerzenie swoich umiejętności.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, obecność na zajęciach, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.
Studia trwają w I semestrze : 145 h w tym 55h zajęć praktycznych, w II semestrze : 99h w tym 39h zajęć praktycznych.

Rekrutacja:
Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online i złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się.

Jednostka prowadząca:
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Kontakt:
mgr Gabriela Nowińska
+48 22 535 01 43
+48 22 535 01 44
gabriela.nowinska@wsr.edu.pl
studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Adres:
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Medycyna, zdrowie