Czym w ogóle jest profesjonalna komunikacja? Zaczyna się ona od świadomości, że osobiste zdolności komunikacyjne mają wpływ na powodzenie planowanych przedsięwzięć, rozwój kariery zawodowej. Profesjonalna komunikacja to umiejętność określenia wymogów, przed którymi się staje, rozpoznanie potrzeb odbiorców, do których kierujemy swój komunikat perswazyjny i precyzyjne określenie ograniczeń wynikających z aktualnej sytuacji.

Założeniem organizatorów jest, aby pracować indywidualnie z każdym uczestnikiem kursu, aby opracować dla indywidualnych potrzeb każdego słuchacza program doskonalenia kompetencji i niwelowania braków i ograniczeń.

Praca odbywa się zatem w małych, 15 osobowych grupach. Studenci uczą się mówienia w sytuacji stresu i przed różnymi audytoriami oraz efektywnego dyskutowania, skutecznej i rzeczowej polemiki, a także prowadzenia dyskusji. Zdobywają także umiejętność fachowego pisania opartego na zasadach poprawności języka, etykiecie biznesowej i administracyjnej.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe na kierunku Komunikacja profesjonalna: wystąpienia publiczne, negocjacje, dyskusje, współpraca z mediami adresowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu muszą się sprawnie komunikować w przestrzeni publicznej i społecznej.

Program studiów:
W programie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty:
- Stylistyka praktyczna;
- Warsztaty publicznego mówienia;
- Warsztaty dykcyjno-głosowe;
- Debaty i dyskusje;
- Poprawna polszczyzna w praktyce;
- Podstawy negocjacji i mediacji;
- Współpraca z mediami;
- Etykieta w biznesie i administracji;
- Internet w biznesie i administracji;
- Komunikacja w języku obcym.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej

Kontakt:
mgr Anna Pokrzywniak
+48 22 55 21 012
podyplomowe.ips@uw.edu.pl

Adres:
Krakowskie Przedmieście 26/33
00-932 Warszawa


Program w kategorii: