Ścieżka programowa Nowe media i literatura XXI wieku w nowoczesnej szkole obejmuje zajęcia poświęcone literaturze polskiej i obcej ostatniego piętnastolecia, a także estetyce nowych mediów, ich roli w edukacji i form wykorzystania nowych mediów w pracy nauczyciela, zarówno w edukacji tradycyjnej, jak i w ramach kształcenia przez Internet.

Adresaci studiów:
Studia są adresowane do nauczycieli języka polskiego oraz innych zainteresowanych tą problematyką nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Program studiów:
Program studiów podyplomowych obejmuje następujące przedmioty:
- Tekst kultury w nowych mediach;
- Praktyczne zastosowanie nowych mediów w pracy nauczyciela;
- Gra w kulturze i edukacji;
- Najnowsza literatura polska i obca;
- Współczesna kultura popularna;
- Warsztaty krytyczne – tworzenie recenzji i eseju.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej

Kontakt:
mgr Anna Pokrzywniak
+48 22 55 21 017
podyplomowe.ips@uw.edu.pl

Adres:
Krakowskie Przedmieście 26/38
00-937 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Komunikacja, mediaPedagogika