Pracujesz w branży medialnej i chcesz poszerzyć swoje specjalistyczne kompetencje lub zdobyć całkowicie nowe? „Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania”, prowadzone przez Instytut Polonistyki Stosowanej UW, doskonale Ci w tym pomogą!

Studia podyplomowe w zakresie Wystąpień Publicznych i użytkowego pisania rozwijają u słuchaczy następujące kompetencje:
- przygotowywanie wystąpień publicznych,
- skuteczne i poprawne pisania tekstów profesjonalnych,
- prowadzenie dyskusji i organizowanie debat,
- utrzymywanie kontaktów z mediami,
- praca przed kamerą i mikrofonem.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności do osób, które zatrudnione są w branży medialnej i chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie profesjonalnego tworzenia tekstów, pracy przed kamerą, wystąpień publicznych, etc.

Program studiów:
W programie studiów znajdziesz następujące zajęcia:
- Komunikacja werbalna i niewerbalna;
- Perswazja i manipulacja w wypowiedzi;
- Warsztaty publicznego mówienia: praca z kamerą i mikrofonem;
- Dialog, debaty, dyskusje;
- Emisja głosu;
- Zasady organizacji wypowiedzi;
- warsztat zawodowego pisania.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców akademickich z Wydziału Polonistyki UW, językoznawców, medioznawców oraz cenionych specjalistów w dziedzinie komunikacji publicznej.

Rekrutacja:
Rekrutacja trwa do 27 listopada 2015 r.

Czas trwania studiów: II semestry.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej

Kontakt:
dr Joanna Frużyńska
+48 22 552 10 07
podyplomowe.ips@uw.edu.pl

Adres:
Krakowskie Przedmieście 26/37
00-936 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Komunikacja, media