Chcesz pogłębisz swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności, którego zapewnienie jest wspomagane poprzez właściwie wdrożone, weryfikowane, utrzymywane i doskonalone metody systemowe? Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym" stwarzają taką możliwość! Zajęcia są realizowane przez kompetentną kadrę naukową oraz wiodących audytorów różnych jednostek certyfikujących, z doświadczeniem międzynarodowym.

W trakcie studiów słuchacze poza zajęciami teoretycznymi zdobędą praktyczne umiejętności podczas 113 godzin prac warsztatowych.

Poza świadectwem ukończenia Studiów Podyplomowych, słuchacze mogą uzyskać certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące z zakresu Audytora wewnętrznego według normy ISO 22000, Audytora systemów w przemyśle spożywczym, Przedstawiciela Kierownictwa - Pełnomocnika Jakości oraz certyfikaty poświadczające ukończenie kursu z zakresu Interpretacji wymagań Standardu Żywnościowego BRC oraz IFS, wydane przez Dziekana Wydziału Nauk o Żywności, w opraciu o wyniki zaliczenia testów egzamnacyjnych

Adresaci studiów:
Studia są skierowane do osób, które: zawodowo są związane z produkcją żywności lub świadczeniem usług w zakresie żywności, chciałyby rozpocząć działalność w szeroko rozumianym przemyśle spożywczym, pracodawców oraz pracowników, którzy chcieliby podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa żywności, przedstawicieli przedsiębiorstw, które są zainteresowane wdrożeniem wytycznych obligatoryjnych i nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością oraz standardów sieciowych

Program studiów:
Program studiów został podzielony na 7 modułów, obejmujących: zagadnienia związane ze wspólnotowym prawem żywnościowym i jego interpretacją; identyfikację zagrożeń występujących w żywności, ich monitorowanie i eliminowanie lub minimalizowanie; interpretację obligatoryjnych i dobrowolnych systemów jakości; rolę przedstawiciela kierownictwa ds. bezpieczeństwa żywności; aspekty projektowania zakładu i nowego produktu oraz zarządzania procesem produkcyjnych; wytyczne standardów żywnościowych

Jednostka prowadząca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności

Kontakt:
dr hab. inż. Jolanta Kowalska
+48 225937679
+48 225937678
jolanta_kowalska@sggw.pl
ewa_majewska1@sggw.pl

Adres:
ul. Nowoursynowska 159 c
02-787 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: BezpieczeństwoPrzyrodnicze