Systematycznie rosnące zapotrzebowanie na kierowników projektów IT, rozwój nowych technologii, projektowe i elastyczne podejście do organizacji prac IT determinują dużą potrzebę na wykwalifikowaną i kompleksowo przygotowaną kadrę zarządzającą. Odpowiedzią na rynkowe trendy jest kierunek "Zarządzanie projektami IT w oparciu o Prince2, Scrum i elementy ITIL" prowadzony w ramach Akademii Menedżera na Uczelni Łazarskiego.

W trakcie studiów uczestnicy realizują jako pracę dyplomową założenia i plan do własnego projektu IT, który będą realizować we własnych organizacjach, co umożliwia następnie przeniesienie przygotowanych elementów bezpośrednio do praktyki (oszczędność czasu i nakładów finansowych w organizacjach, które delegują uczestników na studia).

Adresaci studiów:
Studia kierowane są do:
- kierowników projektów IT oraz członków zespołów projektowych;
- osób pełniących role szefów zespołów IT/programistycznych w firmach i instytucjach;
- osób pracujących przy projektach IT;
- osób planujących zawodowo zajmować się zarządzaniem projektami IT.

Program studiów:
Program studiów zbudowany jest w taki sposób, by umożliwić słuchaczom zdobycie kompleksowych kompetencji kierownika projektu IT: zarządczych (metodyki standardy), behawioralnych (kompetencje menadżerskie) oraz technicznych (narzędzia do prowadzenia projektów IT).

Program studiów obejmuje następujące moduły:
- Zarządzanie projektami IT zgodnie z metodyką PRINCE2 - poziom Foundation;
- Praktyczne przygotowanie i planowanie projektu IT;
- Praktyczna realizacja projektu IT;
- Umiejętności managerskie kierowników projektów IT.

Rekrutacja:
Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie kompletu dokumentów, na który składa się:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- CV,
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
- skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: